Yaşam

Mutluluğun adresini kendinde ve parada bulanlar hızla artıyor

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre en önemli mutluluk kaynağı olarak kendisini gösterenlerin oranı, 10 yılda yüzde 2,5'ten yüzde 5,4'e çıktı. Mutluluğu sağlık ve parada arayanlar da arttı

Mutluluğun adresini kendinde ve parada  bulanlar hızla artıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"na göre, geçen yıl ankete katılan bireylerin yüzde 69,9'u en büyük mutluluk kaynakları olarak "tüm aile"yi gösterdi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 73 seviyesindeydi.

  • Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te yüzde 12,9 olarak ölçülürken geçen yıl yüzde 15 oldu.
  • Eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise söz konusu dönemde azalma eğilimi gösterdi. 2013'te bireylerin yüzde 5,2'si eşlerinin mutluluk kaynağı olduğunu belirtirken, bu oran geçen yıl yüzde 3,8 olarak kaydedildi.
  • Mutluluk kaynağı anne ve babası olanların oranı değişmedi.  Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te de geçen yıl da yüzde 2,9 oldu.
  • Mutluluk kaynağının kendisi olduğunu belirtenlerin oranı ise önemli ölçüde arttı. 2013'te kendisini mutluluk kaynağı olarak gören bireylerin oranı yüzde 2,5 iken geçen yıl yüzde 5,4 oldu.
Mutluluğu sağlık ve parada arayanların oranı arttı

Son 10 yılda sağlık, başarı, para ve işi mutluluk kaynağı değerler arasında gösterenlerin oranı yükseldi. Mutluluğun sevgide olduğuna inanların oranında ise düşüş görüldü.

Mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68'den yüzde 69,5'e yükseldi. Mutluluğun parada olduğuna inananların oranı da yüzde 4,1'den yüzde 5,3'e çıktı.

Mutluluğu sevgide arayanların oranı ise 2013'te yüzde 15,2 iken geçen yıl yüzde 13,2'ye geriledi.

2013-2023 yılları itibarıyla mutluluk kaynağı olan kişi ve değerlerin oranı şöyle:

Mutluluk Kaynağı Olan Kişiler
2013 2023
Aile 73 69,9
Çocuklar 12,9 15
5,2 3,8
Anne/Baba 2,9 2,9
Kendisi 2,5 5,4
Torunlar 1,7 1,8
Diğer 1,9 1,3
Mutluluk Kaynağı Olan Değerler
2013 2023
Sağlık 68 69,5
Sevgi 15,2 13,2
Başarı 8,6 9,2
Para 4,1 5,3
İş 2,3 2,6
Diğer 1,8 0,2

AA

Yorumlar