Xfiles

Uzaylılar ve cinler doğuran hayali anılar: Sahte Hafıza

Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromu olarak da tanımlanan Aldatıcı Hafıza Sendromu hipnoz uygulamasında görülen sahte anıları tanımlayan bir teoridir.

Uzaylılar ve cinler doğuran hayali anılar: Sahte Hafıza

Eğitim almış uzmanlarca uygulandı­ğında oldukça etkili ve yararlı sonuçlar veren hipnoz ehil olmayan kişilerce kullanıldığında; hem hipnoza sokulan kişinin akıl ve ruh sağlığı, hem de seanslardan elde edilen bulguların güvenliği tehlikeye atılmaktadır.

Özellikle uzaylılarca kaçırıldığını ya da cinler ve hayaletlerle temasa geçtiğini sanan insanlara uygulanan hipnoz seanlarında sahte anıların insanlarca gerçekmiş gibi algılandığı tespit edilmiştir.

Aldatıcı Hafıza Sendromu ( Sanrısal yanlış tanımlama sendromu) teorisine göre hipnoz yöntemi geçmişteki deneyimlerin hatırlanması ya da zihinde tekrar yaşanmasından çok, kişinin bilinçaltında birikmiş gizli arzu, fantezi ve diğer duyguların tahrik edilmesiyle, aslında hiç yaşanmamış deneyimlerin yaşanmış gibi anlatılmasına yol açmaktadır.

Sahte anıların yarattığı iki tür uzaylı: Griler ve Nordikler

Şimdiye dek ka­yıtlara geçmiş uzaylılarca kaçırılma olaylarının % 92'sinde iki tür dünyadışı varlığın tanımının yapıldığı saptanmıştır: Birinci grup, adını derilerinin renginden alan 'gri'lerdir. Boyları ortalama insansan kısa olan Grilerin iri siyah gözleri ve yumurta şeklinde büyük kafaları var­dır.

İkinci grup dünyadışı varlıklar ise 'nor- dik'lerdir. Nordiklerin boyu insanınkinden uzundur. Soluk tenleri, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla İskandinavya­lıları andırdıkları için 'kuzeyli' anlamına gelen 'nordik' is­miyle tanımlanmışlardır.

Toplumların önyargıları sebe­biyle üzerine yeteri kadar gidilememiş fenomenlerin varlığı ile kaçırılma olayını yaşayan kişilerin diğer insanlara oranla hayatlarının geride kalmış dönemlerini çok daha netşekilde hatırlayabilmelerini açıklayan Aldatıcı Hafıza Sendromu'na göre sahte hatıralar yaşayan insanların normalin üstünde zihinsel yaratıcılığa sahiptirler.

Sahte anılarla ilgili bir diğer ruhsal bozukluk Parafreni

Paranoyak sanrıları tanılayan Parafreni rahatsızlığında, hastaların hayali fikirlerine sürekli halüsinasyonlar ve sahte anılar eşlik eder. Öyle ki hastalar kendilerini dünyanın yöneticisi olarak dahi görür ve hatta kendilerine ölümsüzlük atfedebilirler. 

Yorumlar