Xfiles

Drake Denklemi: Uzaylılarla İletişim kurma olasılığını hesaplama formülü

Eğer Samanyolu'nda bizden başka gelişmiş uygarlık varsa ve iletişim kurma teknolojileri geliştirdilerse bizim onlarla temas kurma ihtimalimiz ne kadardır?

Drake Denklemi: Uzaylılarla İletişim kurma olasılığını hesaplama formülü

Uzayda bulunabilecek akıllı uygarlık sayısını tahmin etmek amacıyla radyo astronomu Frank Drake tarafından 1961 yılında geliştirilen denklemdir: N = R*fpneflfifcL. Samanyolu Galaksisi içinde yaşayan medeniyetlerin sayısının, ortalama bir medeniyetin haberleşme kabiliyet ve arzusunda olduğu yaşam süresinin yıl karşılığına eşit olduğu esasına dayanmaktadır. 

Drake Denklemi (The Drake Equation) Drake denklemi,  yıldız ve gezegenlerin sayısı, gezegenlerin yaşama uygunluk oranı, yıldızların ömür süreleri gibi, canlıların yaşam süreleri, evrim aşamaları gibi pek çok astronomik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler temel alarak Samanyolu Galaksisi'ndeki gelişmiş uygarlık sayısını tahmin etmeyi hedeflemekteydi.

DRAKE DENKLEMİNİN FORMÜLÜ VE İŞARETLERİN AÇILIMI

N =R∗×fp×ne×fl×fi×fc×L

N = Samanyolu galaksisinde iletişimin mümkün olabileceği uygarlıkların sayısı

R∗ = Galaksimizdeki ortalama yıldız oluşum hızı.

fp = gezegenleri olan yıldızların oranı.

ne = gezegenleri olan yıldız başına yaşamı destekleyebilecek ortalama gezegen sayısı.

fl = bir noktada yaşamı gerçekten geliştiren, yaşamı destekleyebilecek gezegenlerin oranı.

fi = akıllı yaşamı (uygarlıkları) geliştirmeye devam eden yaşamın bulunduğu gezegenlerin oranı.

fc = varoluşlarının tespit edilebilir işaretlerini uzaya bırakan bir teknoloji geliştiren uygarlıkların oranı.

L = bu uygarlıkların tespit edilebilir sinyalleri uzaya saldığı süre.

Denkleme göre; eğer uygarlıklar, gelişmiş bir uygarlığın işareti olarak kabul edilen radyo astronomisine ulaştıktan sonraki on yıl içinde karakteristik olarak kendilerini yok ederlerse, o zaman N = l olur ve Galakside karasal araştırmacıların iletişim kurabileceği başka akıllı yaşam formu yoktur. Öte yandan medeniyetlerin yüzde birinin kitle imha teknolojisiyle ve kendileriyle yaşamayı öğrendiği varsayılırsa N = 1.000.000 olur ve en yakındaki gelişmiş medeniyet ortalama olarak birkaç yüz ışıkyılı uzaklıkta olacaktır.

Wow Sinyali nedir? Wow Sinyali nereden geldi?Dünyaya uzaylıların gönderdiği öne sürülen ve kaynağı henüz tam olarak bilinmeyen gizemli radyo kaydıdır.

 

SETI projesi nedir? SETI projesi ile ne amaçlanmıştır?Dünden bugüne SETI çalışmalarının tarihi ve SETI Projesi çerçevesinde sürülen çalışmalar...

 

Yorumlar