Sağlık

Gürültü kirliliğinin sağlığa zararı sanılandan daha fazla

Gürültünün günümüzde işitme kaybı dışında fizyolojik ve psikolojik etkileri olduğu da bilinmektedir.

 Gürültü kirliliğinin sağlığa zararı sanılandan daha fazla

 İstanbul Aydın Üniversitesi SHMYO Odyometri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Merve Meral, gürültünün etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gürültü insanları fizyolojik ve psikolojik durumunu olumsuz yönden etkileyen, rahatsız eden ve huzuru bozan sesli bir akustik olarak tanımlanabilir. Birçok sağlık probleminin kaynağı olarak da öenmlidir. İstanbul’dan başlayarak ve İstanbul’la sınırlı kalmadan tün Türkiye geneline ulaşarak; gürültünün nedenleri, canlılara etkileri ve bunun çözümüne yönelik bir bilinç geliştirmek gerekir.

Gürültü insan sağlığı için risk oluşturmaktadır.

Uzun süre boyunca, gürültüyle ilgili temel sağlık sorunu mesleki maruziyet ve işitme kaybıyla ilgiliydi. Fakat günümüzde işitme kaybı dışında gürültünün fizyolojik ve psikolojik etkileri olduğu da bilinmektedir. Bu anlamda gürültü,  Dünya Sağlık Örgütü’nün “Kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu” şeklinde tanımladığı insan sağlığı için bir risk oluşturmaktadır.

Gürültünün fiziksel ve ruhsal zararları

Gürültü, günlük hayatta konsantrasyon bozukluğunun yanında yorgunluğa ve sinirliliğe de sebep olur. Psikolojik problemlerin yanı sıra uyku kalitesinde bozulma, kardiyovasküler sisteme etki (hipertansiyon, serebrovasküler hastalık), bilişsel etkiler (dikkat, hafıza) ve akciğer etkileri (KOAH, pnömoni) gibi ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır

Avrupa Parlamentosunun raporuna göre, sokak gürültüsünden kaynaklanan kalp krizinden her yıl 50 bin kişi ölüyor, 200 bin kişi sokak gürültüsü sebebiyle kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip oluyor.

Çevresel kirlilik nedenleri

Dünya Sağlık Örgütü 1972 yılından itibaren gürültüyü, çevre kirliliği olarak tanımlıyor. Çevresel gürültü demir yollarından, kara yollarından, bunun yanı sıra inşaatlardan küçük makineler ve klimalardan kaynaklanıyor.

Gürültü Haritaları çıkarılmalı

Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde ciddi çevresel sorun haline gelen gürültü kirliliğine karşı ülkeler çeşitli önlemler almalıdır. Gürültü Haritaları Hazırlanarak Gürülütü Seviyeleri Saptanmalı

Gürültü kirliliğinin önlenmesi için gürültü kaynağının sesi azaltılabilir ve iş yerleri için sessiz araçlar seçilebilir. Yüksek ses üreten araç veya makinelerin daha sessiz çalışmasını sağlamak adına kurulum düzenlemeleri yapılabilir. Bunun dışında özellikle büyükşehirlerde gürültü haritaları hazırlanarak, her bölgedeki gürültü seviyelerinin saptanması gerekmektedir.  Gerekli görülen alanlara gürültü bariyerleri yerleştirilerek; okul, hastane ve konutlar gibi kullanım alanlarında, ulaşımdan kaynaklanan gürültü kirliliği önlenebilir. Gürültüden korunmak için çevre denetimi de oldukça önemlidir. Bina duvarlarının ses yalıtımlı inşa edilmesi, camlarda çift cam kullanılması, yaşam alanlarının gürültü kaynaklarından uzak konumlandırılması gürültünün önlenmesinde oldukça önemlidir. Ayrıca kentsel alanların ağaçlandırılması özellikle otoyol kenarlarında doğal bitkilerin bulunması gürültüyü önlemek için alınabilecek önlemlerdendir. Araç gürültüsünün azaltılması için susturucularla egzoz gürültüsünün kontrolü ve klakson çalma yasağının denetimi gerekmektedir.

Yorumlar