Ruhsal

Uzaktan Eğitim Döneminde uygulanması gereken 9 önemli kural

Pandemi kaynaklı uzaktan eğitim sürecinde, ev ve okul kavramlarının çocukların zihnindeki ayrımı kaybolabilir. Bu süreçte düzeni korumak önemli.

Uzaktan Eğitim Döneminde uygulanması gereken 9 önemli kural

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle yaşanan  pandemi süreci, ulusal ve uluslararası kamuoyunda eğitim sistemine bakışı etkilerken, alınan tedbirlerden en çok etkilenen alanların başında eğitimin geldiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı ve Çocuk Ergen Psikiyatrı Prof. Dr. Mücahit Öztürk,ailelere uzaktan eğitim sürecine ilişkin önerilerde bulundu.

Uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 öneri

  • Teknoloji kullanımı konusunda iyi bir model olun.
  • Stres durumları ile nasıl başa çıkacağınıöğretmeye çalışın.
  • Süreci tatil olarak görmediğinden eminolun.
  • Ders dışı teknoloji kullanım alışkanlıklarından haberdar olun.
  • Çalışma ortamını düzenleyin.
  • Uzaktan eğitim dönemine uyumunu takip etmeyeözen gösterin.
  • Öğretmenleri ve diğer veliler ile iletişimde kalın.
  • Akranlar arası iletişimi artırın.
  • Mola zamanlarını ve fiziksel aktiviteyi teşvik edin.

Okulların yüz yüze eğitim faaliyetleri EBA ve EBA TV üzerinden gerçekleştirilmesi çocukları, gençleri ve aileleri daha önce hiç karşılaşmadıkları bir durumda bıraktı. Uzaktan eğitiminyaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla beraber bilgisayar, televizyon,cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların başında geçirilen süreolağan dışı seviyede arttı. Bu artış, 18 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde eğitim faaliyetlerinin aksamaması adına sevindirici olsa da belli yönleriyle de üzerine düşünülmesi gereken konu olma özelliği taşıyor. Aşırı teknoloji kullanımının, çocuk ve ergenlerin sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmesi, aileiçi bağların zayıflaması ve kişinin yalnızlaşması gibi birçok riski barındırdığını biliyoruz. Bu risklerin ilerleyen süreçlerde teknoloji bağımlılığı vakalarında artışa neden olması da muhtemel.. Teknoloji kullanımına dairbenimsenebilecek belli ilkeler, birey ve toplum sağlığını tehdit edenrisklerden korunma adına kritik önem taşıyor.

Yapılacak aktivitelerden önce iyi model olmak önleyici faktörlerin başında gelir. Ailelerin ekrankullanım alışkanlıklarının çocuğun kullanım alışkanlıklarını etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu konu sadece akıllı telefon, bilgisayar gibi aletler olarakdeğerlendirilmemeli. Ailenin sahip olduğu her tür bağımlı davranış örüntüsü–şekil değiştirse de- çocuklar tarafından kopyalanır. 

Aileler ve çocuklar bu dönemde birçok alışkanlığını ve yaşam sitilini değiştirmek durumunda kaldı. Değişimlerin riskli davranışlarla beraber kaygı ve stres düzeylerinin artmasına neden oldu. Bu kaygılarla baş etme noktasında teknoloji ile gereğinden fazla zaman geçirilebildi, ailelerin öncelikle yaşadıkları kaygılar konusunda hep beraber konuşması ve kaygı ile mücadele için grup oyunları, spor gibi yöntemlere yönelmelerinin önemli.

Uzaktan eğitim sürecinde çocuk kendini yalnız hissetmemeli

Uzaktan eğitim sürecinde, ev ve okul kavramlarının çocukların zihnindeki ayrımı kaybolabilir. Bu süreçte düzeni korumak önemli. Bu dönemde mevcut rutini mümkün olduğunca korumaya çalışmakiyi bir başlangıç olabilir. Hafta içi ve hafta sonu ayrımına varılması, uykusaatlerinin organize edilmesi, yemek saatlerinin değişikliğe uğramaması gibiadımlar ile mevcut düzenin korunması sağlanabilir. Ayrıca uzaktan eğitim süreciesnasında mümkün olduğunca sessiz ve dersi dinlemelerini kolaylaştıracak birfiziksel ortam oluşturmak da önemlidir. Dikkatlerini dağıtacak ögeleri mümkünolduğunca azaltın, uzaktan eğitim için kullanılan teknolojik alet dışındaherhangi başka bir teknolojik aletin dikkat dağıtmasını önlemeye çalışın. Okulun,çocuklar için yalnızca bir öğrenim mekânından çok daha fazlası olduğunuunutmayın. Çocukların arkadaşlarıyla çevrimiçi etkileşimde bulunmalarına izinvermek, sosyal olarak mesafeli olmanın etkilerini hafifletebilir. Öğrencilerin birbirleriyle iletişimini artırmak için sosyal etkileşimleri rutine dâhiletmek, çocukların bağlantıda kalmasına yardımcı olacak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlayacaktır.

Yeni düzene alışmakta zorluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak çocuklara zaman tanınması önemli. 

İnternet kullanımına  dair kurallar oluşturun

Çevrimiçi erişimin artması, çocukların güvenliği, korunması ve mahremiyeti için yüksek riskler taşıyabilir. İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşun ve internetin nasıl, ne zaman venerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturun. Çocuğunuzla birlikte onunyaşına uygun uygulamalar, oyunlar ve farklı çevrimiçi aktiviteler belirleyin.Siber zorbalık veya çevrimiçi uygunsuz içeriklere karşı duyarlı olun. 

Çocukların, rutinlerini mümkün olduğunca normale enyakın şekilde sürdürmelerinin önemli. Okulda karşılaşacaklarınabenzer teneffüs vakitleri ayarlamak, programlarına bağlı kalmalarına yardımcıolabilir. Öğle yemeği vaktinde ayağa kalkıp hareket etmesi, biraz temiz hava alması, yürüyüşe çıkması, bisiklete binmesi ya da ders arasında bütün gün hareketsiz kalmamaları için mutfakta sağlıklı atıştırmalık yemesi, isterse kısabir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu artırmadaetkili olabilir. Ara verildiği sırada gözlerini dinlendirmeleriniönerebilirsin iz. Televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınması zihninyeniden öğrenmeye hazırlanmasını sağlar”. 

Yorumlar