Kültür Sanat

Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Şartnamesi açıklandı

Tudem Edebiyat Ödülleri 20. yılını kutluyor!

Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Şartnamesi açıklandı

20. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular sürüyor. 2003'ten bu yana çocuk ve gençlik edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecek.

Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatındaki yazınsal üretimi artırmak ve bu alanda emek verenleri yüreklendirmek hedefiyle düzenlenen yarışma, yazdıklarını yayımlatma imkânı arayanlar için de büyük fırsat sunuyor.

Tudem Edebiyat Ödülleri ayrıca bu yıl bir ilke imza atıyor ve esin verici eserleriyle yüzbinlerce okura ulaşan çok değerli kalemleri, 20. yarışmanın jürisinde buluşturuyor: 2022 seçici kurulunda, Tudem Edebiyat Ödülleri'nde birincilik kazanmış yazarlarımızdan Güzin Öztürk, Hanzade Servi, Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener ve Miyase Sertbarut yer alıyor.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

A. YARIŞMANIN AMACI

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir. Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunma amacı taşıyan yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunuyor.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ

1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
5. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
6. Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
7. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu'nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

  • a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • b- Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
  • c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
  • d- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir. e- Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

D. ESERLERİN TESLİMİ

1. Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde
e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.
3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
5. Eser, 1 Kasım 2022 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Mart 2023’ün son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür.
3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.
4. Yarışma başvurusu için gönderilen dosyalar ve belgeler geri verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2023 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları Nisan 2023 başında duyurulacaktır.
2. Ödüller başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yaratıcısı varsa ödül eşit olarak bölünür. 3. 20. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.
ÖDÜLLER

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
10.000 TL 7.500 TL 5.000 TL
SEÇİCİ KURUL

Güzin Öztürk, Hanzade Servi, Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener, Miyase Sertbarut

G. ESERLERİN YAYIMLANMASI

1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
2. Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve eser sahibinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
3. Tudem Yayın Grubu, ödül alan eserleri yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan eserlerin arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahibi arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Tudem Edebiyat Ödülleri Seçici Kurulu yarışma hakkında merak edilenleri şöyle yanıtladı:

Tudem Edebiyat Ödülleri Yarışmasına katılmak için hangi yollar izlenmeli?

Öncelikle bir kitap yazmalısınız. Espri gibi gelse de ilk şart bu. Sonra, kitabın özgün ve dikkat çekici mi, yoksa henüz demlenmesi gereken bir dosya mı olduğunu anlayacak birine ihtiyacınız var. Bu kişi çevrenizden, dürüst bir kitapkurdu olabilir; üzülmeyin diye dosyanızın ''iyi'' olduğunu veya sırf gıcıklığına, ''kötü'' olduğunu söylemeyecek biri. O kişi siz olursanız, süreç daha kolay ilerler. Dosyanızı okuyun ve düşünün: Heyecanlı mıydı? Sıkıldım mı? Nasıl geliştirilebilir?
Yarışmaya katılırken, elinizde iyi bir kitap olduğunu bilmelisiniz. Bu da, yazardan önce eleştirel bir okur olmayı gerektirir. Kitabınızı heyecanla okuyacağınız hâle getirin. Ve şartnameye dikkat edin. Muhteşem dosyanızın, sırf rumuz eklemeyi unuttuğunuz için elenmesini istemezsiniz!

Başvuru yapan yarışmacıları nasıl bir süreç bekliyor?

Yarışmacılar heyecanla süreci beklerken, ön seçici kurul tarafından, gönderilen dosyaların şartnameye uygunluğu kontrol edilir öncelikle. Dosyalarda yazarın kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi yer alıyorsa doğrudan elenir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler, seçici kurula ulaştırılır. Seçici kurul üyeleri, eserleri detaylıca okuyup her birini 100 üzerinden puanlar. Yarışma koordinasyon ekibinin belirleyeceği bir tarihte, muhtemelen yeni yılın ilk aylarında, jüri üyeleri bir araya gelerek verdikleri puanları, eserler hakkındaki görüşlerini paylaşır. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, dereceye giren eserler oy çokluğuyla belirlenir. Sonuçlar Tudem Yayın Grubu tarafından dosya sahiplerine tebliğ edilir. Ödül töreniyle ilgili bilgilendirmeler ise daha sonra yapılır.

Tudem Edebiyat Ödülleri'nin çocuk ve gençlik edebiyatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Tudem Edebiyat Ödülleri, çocuk edebiyatına bol oksijenli bir iklim sağladı. Çocuk edebiyatımıza pek çok nitelikli eser kazandırdı ve farklı bir soluk getirdi. Kurumsallaşan ödüller, Türk çocuk yazını tarihinde yerini aldı. Bu yarışma ile çocuklarda estetik duygular uyandıran, düşünsel, duygusal çağrışım ve coşku yaratan yapıtlar kazandırıldı. Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını sergileyen, dilimizin varsıllığını gösteren iyi örnekleri öne çıkardı. Çocuk yazınında edebî düzeyi yükselten yapıtlara imza atan yazarların kitaplarıyla çocukları buluşturdu. Bu kitaplarla büyüyen çocuklar yarının nitelikli okurları ve yazarları olacak.

Yazarlar veya yazar adayları neden Tudem Edebiyat Ödülleri'ne katılmalı?

Edebiyat yarışmalarına katılmak insana yazma motivasyonu verir ve bir disiplin sağlar. Tudem Yayın Grubu gibi güçlü edebiyat eserleriyle öne çıkmış bir yayınevinin yarışmasından ödül almak ise ciddi anlamda onaylanmak demektir. Bilinirliğiniz artar, daha fazla okura ulaşma şansınız olur.
Bu yıl seçici kurulun her üyesi, daha önce bu heyecanı tatmış, Tudem'in yarışmasına katılıp ödül almış yazarlardan oluştu. Sizinle ve metninizle daha kuvvetli bir empati kuracaklar. Çünkü damdan düşenin hâlini damdan düşen anlar. Parladığınız noktaları da hatalarınızı da daha doğru değerlendirebilirler. Dosyanızı yollayın; birbirimize el uzatmanın tam zamanı.

Şartname için libk adresi: https://tudem.com/images/sartnameler/20teo_sartname_form.pdf

Yorumlar