Boğa Burcunda "Azimli" Yeniay

16 Mayıs 2023 Salı
Boğa Burcunda Azimli Yeniay
Boğa Burcunda "Azimli" Yeniay

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini,

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 

Bu temel, senin en kıymetli hazinendir…”

-Mustafa Kemal Atatürk-

Yegane liderimiz Atatürk’ü andığımız bu özel günde özümüzdeki gizli bahçenin sihirli sesiyle  temas etmeye başlayacağımız, yaşam döngümüzün gizli anlamını bilincimizde uyandıracağımız, besleyici ve ilham veren yönlerimizi ön plana çıkartacağımız yeni bir döngüye sevgiyle adım atıyoruz.

19 Mayıs Cuma günü 18.53’de (İstanbul iline göre) Baharın Güneş’ini simgeleyen Boğa burcunun üçüncü dekanında (28° 25’ /dekan yöneticisi: Satürn) eylem fonksiyonumuzu nitelendiren Mars gezegeninin kısmi asalet ışığının izinde bizleri zaman boyutuna bağlayan gölgemiz; Ay, biricik aşkı Güneş ile birleşerek bugüne değin özellikle kendi öz değerimize ilişkin bilincimizde kök salmış işlevsel olmayan değer yargılarımızı fethetmeye sevgiyle yöneleceğimiz yeni bir serüvenin işaret fişeğini ateşliyor.

Boğa burcunda Koç burcu dodekatemoriasında tezahür eden Yeniayın ışığının ana sorusu: "Dünya gezegenindeki vazifen nedir?" Bu sorunun yanıtını bedenimizde dinlemeye yönelirken verimli toprağın bize neyi hatırlattığını göz önünde bulundurmamız işlevsel olabilir.  Üretken verimli toprak bizlere zamana bağlı olmamayı herşeyle döngüsel bir ritimde dingin ve huzurlu bir biçimde bağ kurmamızı hatırlatır. Her an yeni bir başlangıç anıdır, her nefes yeni bir doğum anıdır. Nitekim yeniayın ışığı biricik dehamızı ve ruhsal dönüşümü sembolize eden Uranüs gezegeniyle birleştikten hemen sonra evrensel sevgiyi sembolize eden ve bir ideal uğruna yaşamayı vurgulayan Neptün gezegeninin ışığından destek (Ay-Neptün sekstil açı dinamiği) aldıktan sonra Ay ışığını biricik aşkı Güneş'e iletiyor.

Yeniayın ışığının ilk olarak Yengeç burcunun son derecelerinde yer alan Mars gezegeninin ışığıyla destekçi bir ritimde dokunması (Ay - Mars  sekstil açı dinamiği) , bizleri maddesel aleme bağlayan çapayı büyük resimde görebilmek için kozmik antenimizin ayarlarını dünya gezegenindeki ilk çevremiz, geçmişi geleceğe ve eş zamanlı olarak geleceği geçmişe dönüştüren geçit; rahimdeki enerjimize yeniden programlamamız işlevsel olabilir ki böylece bu gezegendeki öz vazifemize ilişkin veriyi hafızamızda uyandırabilir, en değerli sanat eserimiz olan; öz benliğimizin ışığıyla yaratmaya başlayabiliriz.

Yeniayın doğum anında Boğa burcunun karşıt burcu olan, derin-dönüştürücü-konsantre enerjiyi ve şifayı nitelendiren, Akrep burcunun yükselmesi de sahip olabileceğimiz tek şeyin hiçbir şeye sahip olamayacağımızın bilgisi olduğunun altını çizmekte. Mars gezegeninin de Yengeç burcunda konumlandığını göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki süreçte dayanıklı, tutkulu ve konsantre bir enerjiyle yol alırken sezgilerimize de güven duyumsamamız ön planda var olmakta.

Öz olarak nefs-i takdir ederek yeteneklerimizi geliştirmeye kararlılıkla konsantre olursak ve öz misyonumuzla hayat sahnesinde var olmayı seçersek bolluğu ve bereketi derin bir biçimde her an deneyimleyebiliriz ki zaten bizler bolluk ve bereketin ta kendisiyiz! Hiç şüphesiz ki en yüce zenginlik;  insan bedeninde varoluşunu sürdüren varlığın kendigenliğine ilişikin bilgisidir bir başka deyimle insan varlığının tohumundaki öz bilgiye vakıf olmasıdır.

Boğa burcunda başlayan Yeniay döngüsünde Ay'ın ışığının gücüyle niyetlerimizin gerçeğe dönüşme/ kristalize olma niteliğinin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz nitekim Ay, Boğa burcunda yücelim asaletindedir ve Yeniayın ışığının yönetici gezegeni; Venüs'ün de Yengeç burcunda konumlanması gezegenlerin birbirlerini karşılıklı ağırladığını da göstermekte (Yengeç burcunun yönetici gezegeni; Ay: Boğa burcunda/ Boğa burcunun yönetici gezegeni ;Venüs: Yengeç burcunda). Psişemizin temeli olan; Ay'ın enerjisi bilinçdışımızda gizemli kalmış bazı örüntüleri de aydınlatırken, doğanın ritmine yeniden uyumlanmamız işlevsel olabilir. Doğayla ritimsel boyuttaki uyumumuzun dengesini yitirmesi sonucunda öz hakikatimizden uzaklaştık ancak uzaklaştıkça bir o kadar da yaklaştığımızı göz önünde bulundurmalıyız! Hatırlayalım ki Paulo Coelho'nun da altını çizdiği üzere; "En karanlık an şafağın sökmeden önceki andır." Bu Yeniay döngüsü bizlere her an her şeyin mümkün olabileceğini de hatırlatmakta ancak enerjimizi nereye ve nasıl konsantre ettiğimiz önemli. Hatırlayalım ki her şey enerjidir (ateş elementi) ve enerji düşünceyi izleyerek form (toprak elementi) kazanır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Boğa burcunda birleşen Ay ve Güneş, zihinlerimize "Osiris & İsis" in hikayesinin tadını anımsatmakta. İsis gibi sevgimizin gücüyle kararlı ve tutkulu olursak dünya gezegenindeki öz vafizemize ilişkin parçaları da sebatla biraraya getirerek öz benliğimize doğumumuzu gerçekleştirebiliriz, ne dersiniz? 

Işık Olsun!