Diğer

İngilizlerin yarısının Tanrı'ya inanmadığı ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan araştırma, İngilizlerin yüzde 48'inin Tanrı'ya, yüzde 55'inin cennete, yüzde 69'unun ise cehenneme inanmadığın ı gösterdi.

İngilizlerin yarısının Tanrıya inanmadığı ortaya çıktı

King's College London Politika Enstitüsü, Mart-Eylül 2022 tarihleri arasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 18 yaş üstü 3 bin 56 kişiyle yaptığı anket sonucunda elde edilen verilere dayanan "İnanç, iman ve din: Birleşik Krallık'ta değişen davranışlar" başlıklı raporunu açıkladı.

Rapora göre ankete katılan kişilerin yüzde 50'si tanrıya inandığını belirtirken yüzde 48'i ise inanmadığını açıkladı. Tanrıya inanma oranının 1981'de yüzde 75 olduğu ülkede Z kuşağı yüzde 37'yle en az tanrı inancı olan grup oldu.

İngiltere dışında 23 ülkeden verilerin de yer aldığı ankette Çin, İsveç, Japonya, Güney Kore ve Norveç'te ise tanrı inancının İngiltere'den daha düşük olduğu bilgisi yer aldı.

Katılımcıların cennet, cehennem, ölümden sonra yaşam gibi konularda düşüncelerinin de yer aldığı ankete göre katılımcıların yüzde 55'i cennete, yüzde 69'u da cehenneme inanmadığını açıklarken ABD'de cennete inanmayanların oranı yüzde 31, Filipinler'de yüzde 4, Fas'ta ise yüzde 2 olarak açıklandı.

İngilizler yüzde 49 oranında öldükten sonra yeniden dirilecekleri bir gün olduğuna inanmadığını düşünürken yüzde 33'ü kendisini dindar, yüzde 46'sı inanan ancak dindar olmayan, yüzde 21'i ise ateist olarak sınıflandırdı.

Dindar oranının 1981'de yüzde 57 olduğu ülkede İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan kuşağın yüzde 45'i kendilerini hala dindar görürken bu oran Z kuşağında yüzde 27 olarak açıklandı. Ankete göre Z kuşağının yüzde 31'i ise ateist.

- İngilizlerin yüzde 82'si başka dinden insanlara güveniyor

Katılımcıların yüzde 23'ü tanrı inancının, yüzde 31'i ise dinin hayatlarında önemli bir rol oynadığını kaydederken yüzde 82'si ise başka dini inançlara sahip insanlara güvendiğini ifade etti.


İngilizlerin yüzde 12'si yalnızca kendi dininin hak din olduğunu düşünürken yüzde 4 ise dini otoritelerin yasalara ilişkin değerlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyor.

- Yüzde 67'si hiç ibadethaneye gitmedi, yüzde 63'ü hiç ibadet yapmadı

Ankette katılımcıların ne sıklıkla ibadet ettiği ve ne sıklıkla ibadethanelere gittiğine yönelik istatistikler de yer aldı.

Buna göre İngilizlerin yüzde 67'si hiç ya da neredeyse hiç ibadethaneye gitmediğini belirtirken yüzde 11'i haftalık olarak ibadethanelere gittiğini söyledi.

Yüzde 16'nın günlük olarak ibadet ettiğini belirttiği ankette yüzde 8'i haftada bir, yüzde 9'u ara sıra, yüzde 3'ü yılda bir ibadet ettiğini söylerken yüzde 63'ü ise neredeyse hiç ibadet yapmadığını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 42'sinin dini kurumlara güvendiğini belirttiği ankette bu oran Japonya'da yüzde 8, Endonezya'da ise yüzde 98 oldu.

Yorumlar