es-olumu

Bilim

Eşi ölen erkekler, eşi olan kadınlara göre daha perişan oluyor

Araştırma sonuçlarına göre eşini kaybetmek erkekler için daha ölümcül olabilir