Astroloji

Astrolojide şans noktası: Şans noktasının bulunduğu evler ve burçlara göre yorumu

Şans noktası hangi burçta olursa neye işaret eder? Şans noktası hangi astrolojik evde hangi başarıyı ifade eder?

Astrolojide şans noktası: Şans noktasının bulunduğu evler ve burçlara göre yorumu

Astrolojide Pars Fortunae ve Fortuna Noktası olarak bilinen Şans Noktası;  insanın maddi ve manevi şansını, refahını ve genel mutluluğunu işaret eder. Kişinin hayatındaki genel şans ve başarı potansiyelini gösterir.  İnsanın yaşamında şanslı olduğu alanları gösteren bu nokta tüm arap noktaları gibi yöneticisi ile konumu ve aldığı açılarla farklı yorumlanabilir.

Öte yandan hayatta şansın yanında çaba de önemlidir. İnsanlar çanba göstermediğinde şans fırsatları yanlarından gelir geçer ama onlara bir yararı olmaz.  

ASTROLOJİDE ŞANS NOKTASI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Astrolojide Şans Noktası nasıl bulunur?

Gündüz doğanlar için şans noktası hesaplama formülü; ASC+ AY- GÜNEŞ

Gece doğanlar için şans noktası hesaplama formülü ASC+ GÜNEŞ – AY

yani;

Gündüz haritası için: Yükselen Burç Derecesi + Ay 'ın Derecesi - Güneşin Derecesi

Gece haritası için: Yükselen Burç Derecesi + Güneş 'in Derecesi - Ay 'ın Derecesi

ŞANS NOKTASININ BULUNDUĞU EVLERE GÖRE YORUMU

Koç Burcundaki Şans Noktası: O kişinin başarı için başkalarına muhtaç olmadığının işaretidir. Kişi kendi girişimleri ve değerlendirdiği fırsatlarla kazanç elde edebilme şansına sahip demektir. Şans noktasının Koç Burcunda olması o kişin lider olabileceğinin ve liderlikte başarılı sağlayabileceğinin işaretidir.  Bir şeyleri başarmak için yola çıkması ve ilk adımı atması çoğu zaman onun önünde yei ufuklar açacaktır.

Boğa Burcundaki Şans Noktası:  Mülklerden zengin olma ve paradan para kazanma iradesimne işaret eder. Toprak, arsa, maddi kaynaklardan yana şanslıdır ve kolay kazanç elde edilebilir. Şans noktasının BoğaBurcunda  olması; kişinin riskten kaçan, belirsizliği sevmeyen ve konforku yaşam konusunda fırsatları değerlendiren biri olmasına işaret eder.

İkizler Burcundaki Şans Noktası:  ,Araştıran, soruşturan ve meraklarının peşinen giden şanlı insanların göstergesidir. iletişimde zorlanmaz ve hemen her ortamda kendilerine yardımcı olacak çözümler bulabilirler.  Şans noktasının İkizler Burcunda olması ileştişim konusunda yetenekli ve doğru zamanda, doğur kişilerle temas kurmada başarı işaretidir.

Yengeç Burcundaki Şans Noktası: Mutluluğu ve hayatın tadını ailesiyle paylaşan insanlardan söz ediyoruz. Ailevi konulardan ve aile şirketlerinden hayatlarını kazanabilirler. Şans noktasının Yengeç Burcunda olması duygularını ön planda tutan ve kendilerini sürekli güvende turmak isteyen insanları işaret eder..

Aslan Burcundaki Şans Noktası:  Başarılı ve sevilen yöneticilik yeteneklerinin işaretidir. Yönetme kabiliyeti yüksek, kendini gösterme ve organizasyonları yönetme olmak ve ön plana çıkma şansı demektir. Şans noktasının Aslan Burcunda olması; şan, şöhret ve konforlu yaşam şansının işaret eder

Başak Burcundaki Şans Noktası: Hesaplı olmaktan yana şans elde edilebilir, işleri akışa bırakmak yerine daha dikkatli ve detaycı olmak şansı yakalamak konusunda destekleyici olacaktır. Şans noktasının Başak Burcunda  olması; titiz ve temiz ve dengeli bir yaşam işaretidir. 

Terazi Burcundaki Şans Noktası: başarılı İş birlikleri ve adaletli ortamlarda kazanç ve mutluluk kapıları açar .Şans noktasının Terazi Burcunda olması o kişinin dengeli bir sistemde başarılı bir yaşam sürebileceğinin işaretidir.

Akrep Burcundaki Şans Noktası:  Kendini kolayca yenileme kabiliyeti, risk almaktan çekinmeme ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda engel tanımama anlamına gelir.  Şans noktasının Akrep Burcunda olması o kişin hisleri ile başarıyı yakalama kapasitesinin işaretidir.

Yay Burcundaki Şans Noktası:  Hayata pozitif bakan, durağanlığı sevmeyen hareketli yaşama sahip ve toplumsal ilişkilerde başarılılığın işaretleridir. Kendilerini kalıplara ve sınrılara sığdırmayan başarılı kişilikler söz konusudur. Şans noktasının Yay Burcunda olması; eğitim, yayıncılık, hukuk ve organize işlerde başarı olmanın işaretidir. 

Oğlak Burcundaki Şans Noktası:  Hedefinden şaşmayan, gerçekçi planlara sahip, sağlam adımlar atan başarılı kişiliklerin alametidir.    Şans noktasının Oplak Burcunda olması, sorumluluk alması halinde kişinin şansının yaver gideceğinin işaretidir.

Kova Burcundaki Şans Noktası:  toplumsal hareket eden, iletişimi güçlü, paylaşımcı, insancıl, bilgiye ve arkadaşlığa önem veren, dost canlısı ve sıradışı yeteneklere sahip başarılı kişiliğin kapılarını açan bir yerleşimdir.  Şans noktasının Kova Burcunda olması kollektif alanda başarının işaretidir. 

Balık Burcundaki Şans Noktası: İç dünyasıyla barışık, hayal gücünü gerçek hayatta başarıya çeviren, inançlı ve başarılı kişiliklere açılan kapıdır. Şans noktasının Balık Burcunda olması, merhametli, anlayışlı ve yardımsever başarılı kişilik işaretidir. 

ŞANS NOKTASININ BULUNDUĞU EVLERE GÖRE YORUMU

Şans Noktası bir Arap Noktası yada Batılıların tabiri ile Hermetik Noktadır ve yorumu uzamnlık ister. Tek bir noktadan hareketle bu noktayı yorumlamak mümkün değildir. Ancak diğer bileşenlerle yorumlanacak bir işaret olarak örnek olması amacı ile şans noktasının düştüğü evlerle nelere işaret edeceğimi şöyle özetleyebiliriz: 


Şans Noktası 1. evde ise;  Kişinin mutluluğunun kendi yapacağı seçimlere bağlı olduğunu işaret eder. İlk evdeki Şans Noktası kaderini kendi seçen, kişileri tanımlar.  Bu tür kişilerde doğuştan gelen özel yetenekler bulunabilir. Genellikle doğdukları yerde mutluluüu bulabilirler ama yaşam boyu tekrar tekrar yeni başlangıölarla sınanabilirler. 

Şans Noktası 2. evde ise; kişinin haritasında olumsuz açılar yoksa ve gezegenler uyumlu ise para, mal mülk ve ticari açıdan şanslı olduğunu işaret eder. Bu tür kişiler yatırımlardan ve birikimlerden kazanç sağlayabilir. İkinci evdeki şans noktası aynı zamanda o kişinin başkalarından destek göreceğini de gösterir.

Şans Noktası 3. evde ise; insanın hayataında kardeşlerinin, arkadaşlarının ve akrabaların olumlu ilişkiler kuracağını gösterir. Bu tür insanlar yaşamları boyunca pek çok seyahat şansı bulur. Zeka oyunları ve eğlenceli aktiviteler hayatlarının bir parçası gibidir. Müzisyenlik, yazarlık, araştırmacılık, oyunculuk gibi iletişim gücü isteyen  faaliyetler bu insanların geçim kaynağı olabilir. 

Şans Noktası 4. evde ise;  ailesel bağlar öne çıkar ve kişi yaşam boyu mutluluğu ailesinde arar. Mirastan geçinme şansı olabilir.  4. evdeki Şans Noktası; tehlikelerle dolu bir yaşama karşı sığınak arayışını da gösterir bu tür kişiler ahir ömürlerinde rahat ve konforlu yaşayabililer.

Şans Noktası 5. evde ise muhtemelen bir asilzade yaşantısı söz konusudur.  5. evdeki Şans Noktası çevresine sevilen, itibarlı, sporda, müzikte, edebiyatta ve sahne sanatlarında başarılı hayatlara işaret eder.

Şans Noktası 6. evde ise; kişinin sağlıklı ve ölçülü yaşayan biri olduğu anlaşılabilir. Yanında çalışanlar, kiracıları ve baba tarafından akrabalar konusunda şanslı olabilirler.  6. evdeki Şans noktası; güvenlik güçleri, itfaiye, hastane, belediye gibi kamu sektörlerinde çalışma şansına ilaret eder.

Şans Noktası 7. evde ise; kişi sosyal ilişkilerinde başarılı olacak demektir. Evlilik konusunda şanslıdırlar ve ilişkileri onlara yeni kapılar açılabilir. Bu da aynı zamanda kendisni pek çok kimsenin kıskanacağının ve düşmanlar kazanabileceğine işaret eder. 7. evdeki Şans Noktası sağlık açısından çok dikkatli ve prensipli hataya işaret eder. 

Şans Noktası 8. evde ise;  sigortacılık, muhasebecilil, bankacılık gibi işlerden geçim sağlayan, eşi ile hayatı paylaşan kişiler söz konusu olabilir.  8. Evdeki şans noktası; kişi yatırımlar konusunda yardım bulmakta zorlanmayacağını işaret edebilir.

Şans Noktası 9. evde ise; kişi seyahatleri seven,  farklı kültürlerle iyi iletişim kurabilecek kabiyetlere sahip demektir.  Hukuk, dış ticaret, rehberlik, çevirmenlik, eğitim yayıncılık alanında başarılı olmaları muhtemeldir. 9. evdeki şans noktası evlilikler açısından da şanslı olmaya işaret eder.

Şans Noktası 10. evde ise;  başarılı bir kariyer, dürüstlükten prim sağlayan ve hemen her girdiği çevrede takdir gören bir kişilik söz konusu olabilir... 10. evdeki Şans Noktası ödğllendirilen kalıcı ve sağlam başarılara işaret eder. 

Şans Noktası 11. evde ise; dilediğince rahat ve otoritelerden uzak çalışma şansına sahip kişiler sööz konusudur. Çevresinde sürekli sevdiği ve kendisini seen dostları olacaktır.  11. evdeki şans noktası; gerçekleşen hayaller, yardımseverlik, paralı çevrelerle olumlu ilişkilerin işaretidir.

Şans Noktası 12. evde ise kişi kendi şansını kendi yaratacak demektir. Yani kendi girişimleri ile hayarında yeni kapılar açması mümkündür.  12. evdeki Şans Noktası; sezgiler ve metafizik algılarla inasın kendisine yeni yollar açacağının işaretidir.

Yorumlar