Yeniçağ

Y Kuşağı nedir? Hangi yıllarda doğanlar Y kuşağıdır?

Dünyada internet çağına geçildiği, mobil cihazların ve sosyal medyanın yaygın kullandığı yıllara tanıklık eden Y kuşağı; 1980 - 1999 yılları arasında doğan insanların oluşturduğu nesildir.

Y Kuşağı nedir? Hangi yıllarda doğanlar Y kuşağıdır?

Y Nesli ve  Y jenerasyonu  olarak da bilinir, Binyıllıklar (Millennials) olarak özel bir adlandırmaya da sahip olan Y kuşağı, 1980 ile 1999 arasında doğan insanların oluşturduğu nesildir. 

X kuşağından sonra doğanların nesli olan Y Kuşağı, internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma döneminde yaşadıkları için teknolojiyle içli-dışlı insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle onlara "dijital yerliler" diyenler de vardır.

Y kuşağı hiyerarşi içerisinde çalışmayı sevmeyen, iş hayatına atılır atılmaz kendi işinin patronu olmayı isteyen ve para harcamak için çalışan kuşaktır. Teknolojiye bağımlı ve X kuşağıyla da tamamen kopuk olmayan Y kuşağı; X ve Z kuşakları arasında tam bir köprü konumundadır.

Y kuşağına göre eğlence ve huzur ön planda ve bunları elde edebilmek için para sadece bir araç konumundadır. Y nesli Z kuşağına göre daha olgun, X kuşağına göre daha heyecanlı bir nesildir. Y kuşağının ara bulucu ve iki kuşağa da ılımlı bir yapısı olmakla birlikte Y kuşağı parayı amaç olarak değil araç olarak görmektedir. 

Y Kuşağının Özellikleri

2008 - 2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu. Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştür.

· Y kuşağı hayata gözlerini çok kanallı televizyonlarla açmış ve internetle büyümüştür.

· Y kuşağı sanal görüşmenin yanında yüz yüze görüşme yapmayı da benimsemiş durumdadır.

· Y kuşağı sabırsız olduğundan çabuk iş değiştirir. Bu nedenle sadakatsizdirler.

· Y kuşağı özgüveni yüksek ve kararlı bir yapıya sahiptir.

· Y kuşağı para için çalışmak yerine yaşamak için çalışır. Onlara göre iş huzurunun yanında para ikinci plandadır. Bu konuda X kuşağından keskin bir çizgiyle ayrılmaktadırlar.

· Y kuşağı genel olarak sosyal medya, pazarlama, bilişim ve iletişim sektörlerinde çalışmayı tercih etmektedir.

· Y kuşağı, kendisini iş yaşamında ispat etmek için yaratıcı işler ortaya koymaya oldukça hevesli durumdadır. Bu da iş yaşamında rekabeti artırmaktadır.

· Y kuşağı eğitime önem verir. Şirket içi eğitimlere katılım oranları oldukça yüksektir.

· Y kuşağı yüksek otorite ve hiyerarşik yapılardan nefret eder. Bu nedenle kendi işlerinin patronu olabilmek için ellerinde proje, yatırımcı yatırımcı dolaşırlar. Girişimci bir ruha sahiptirler.

Yorumlar