Yeniçağ

Güzel koku ruh halini doğrudan etkiliyor

Kokuyla tedavinin hafıza ile yakından ilgisiz var. Kokuyla yapılan tedaviler epilepsi hastalarının nöbetlerini azaltıyor ve hastaları rahatlatıyor.

Güzel koku ruh halini doğrudan etkiliyor

Biyolog Emine Açıkel, İnsan ve Hayat Dergisi’nde yer alan makalesinde kokunun insan sağlığı ve psikolojisi için önemi hakkında şu bilgileri veriyor:

KOKU HİSSİYATI AZALANLARIN ALZHEIMER RİSKİ ARTIYOR

“Koku beyne ulaşmasında diğer duyulardan daha kısa bir yol izliyor. Bu özellik onun görünmeyen güçlü yanı.

Koku, geçmişte yaşanılan olayları akla getirir ve bunu pekiştirir. Koku alamayan insanların anıları silinir. Hatta alzheimer hastalarıyla yapılan bir çalışma gösteriyor ki koku hissiyatını yitiren insanların alzheimer olma olasılığı yüksek. Kokunun bir özelliği de diğer hislere göre hafızada daha kuvvetli bir yerinin olmasıdır.

KOKUYLA RUH ARASINDAKİ BAĞLANTI

Koku hafızada ciddi yer tutar. Güzel koku kişinin ruh halini doğrudan etkiler. Ayrıca eskiden şifahanelerde güzel kokuların kullanılmasının sebebi de ruh sağlığı tedavisi içindir. Zaten güzel kokunun kıymetini bilenler, hem günlük hayatta hem de şifahanelerde kullanıyor. Akıl hastalıkları güzel koku ile tedavi ediliyordu. Aslında yüzyıllar önce ecdadımız tarafından biliniyor ve uygulanıyordu. İslam dininde güzel kokunun sünnet olması da ona verilen önemi artırmıştır. Arşiv kayıtlarına bakıldığında Osmanlı döneminde güzel kokuya ayrı bir önem verilmiştir. Günlük hayatta en çok misk, gül ve amber kullanılmıştır.”

Yorumlar