Yeniçağ

Feng Shui'de rakamların anlamları

Rakamlar Feng Shui'de bildik anlamlarından daha fazla şey ifade ederler.

Feng Shuide rakamların anlamları

Feng Shui kişileri, olayları, mekanları tarif ederken, doğum tarihleri ve yönlere göre 'kua sayıları'nı kullanır. Her sayı çok özel anlamlar taşır ve hayatımızdaki eylem alanları, olaylar, kişiler, felaketler, kazançlar, ilişkiler, tartışmalar gibi çeşitli konulara karşılık gelir.

Sayıların numerolojik olarak çok fazla anlamı vardır. Fakat Feng Shui'de bildik anlamlarından daha fazla şey ifade ederler. Özellikle bizim konumuz dahilinde kişilerin şanslarını tespit etmek için kullanılırlar. Gelin şimdi Feng Shui'de çok kullandığımız sayılarımızın sembolizmlerine ve hayatın hangi bölümleri ile ilişkili olduğuna bir bakalım.

DOĞU GRUBU SAYILAR

1 KAN

Elementi sudur. Gerçek yönü kuzey olup, pusula ile evinizde bulduğunuz kuzey neresi ise, o bölümün bu sayının ve elementinin sembolizmi ile bağlantısı vardır. Kariyer ile ilgilidir. İnsanın yaşam serüveninde ne için mücadele edeceğinin sembolizmini taşır. Hayatınızı neye adayacağınız ile ilgilidir. Kuzey bölümünüze denk gelen odaları kariyer amaçlı olarak değerlendirmeniz doğru olacaktır.

3 CHEN
Ağaç elementi ile ilkbaharın başlangıcını simgeler. Yeşerme, yenilenme, yeni başlangıçlar, dirençli ve iyi niyetli yaklaşımlar ile bütünleştirilebilir. Doğu ile ve buna bağlı olarak aile ve sağlık ile bağlantılıdır. Işığın yeryüzüne dokunduğu bu yönün, güne erken başlayan, sabahın taze Chi'sine dokunmak için ayakta olacak direnci veren sağlığın sembolüdür. Bu yüzden sağlık ile ilgili tüm yaklaşımları bu yönde gerçekleştirebilirsiniz.

4 SUN
Bu sayımız da aynı 3 gibi, ağaç elementi ile ilişkilidir. Ancak mevsim evresi olarak yaza yakın olan ilkbahar süreci ile ilgilidir. Yaşam, daha fazla direnç kazanmış ve yaza hazırlanmak üzeredir. Para ve refah düzeyiyle ilişkili olan Güneydoğu yönünün sayısıdır. Hayatta bizlere sağlanan refah gücünün düzeyiyle ilişkili çalışmalar burada yapılabilir. Aslında ne ekersen, onu biçersin yaklaşımıyla doğrudan bağlantılı bir yön olup, kişinin yaşamda ektikleriyle hesaplaşması için önemli bir sembolizme sahiptir.

9 Lİ
9 sayısı, güneşin yakıcı ama büyümeyi sağlayan enerjisi ile ilgilidir. Güneşin altında her şey görünür ve çıplaktır. Bu yönün, şan ve şöhret ile algılanmasının güneşin gücü ve olayları açık etmesi özelliğiyle bağlantısı vardır. Yönü güney olup, yaz evresinin sembolüdür. Elementi ateştir. Ve tıpkı ünlü olmanın ve adını duyurmanın zorlukları gibi bazı hırpalayan ve zorlayıcı, yakıcı nitelikleri vardır. Kişinin ne istediğinden emin olmasını ön koşul getiren önemli sembolizmlere sahiptir.

BATI GRUBU SAYILAR

2 KUN
Bu sayımız, yin ve yang   arasında en yin olan bölümü oluşturur. Toprak elementi ile ilişkilidir. Anaç ve dişi enerjilerin sembolüdür. Mevsim olarak sonbahara yolculuğun mevsimidir. Ne yaz bitmiştir, ne sonbahar başlamıştır. Çekingen ve edilgen dönemler ile ilişkilendirilebilir.  Saklı ve gizli nitelikleri vardır. Ancak evrenin doğurgan özelliklerini simgeler. Sadece anne ile değil, üretmekle ilgilidir.  Kişinin hayata yaptığı yatırımlar  ile doğrudan bağlantılı olup,  yönü güneybatı olduğu için,  sadece evlilik ve ortaklık ile ilgili değildir.

6 CHİEN
Bu sayımız ise, en yang olan bölümü oluşturur. Elementi metaldir. Erkek ve etkin enerjilerle ilgilidir. Mevsimi, kışa hazırlık dönemini gösterir. Ne kış başlamıştır, ne sonbahar bitmiştir. Yaşamın etken, baskın, dışa dönük, açık ve bazen hırpalayıcı sivri enerjileri ile bağlantılıdır. Yaptırımcı ve itici güçlerin sembolüdür. Yardımcı enerjiler ve seyahatlerle ilişkilendirilir. Burada sembolizm çok önemlidir. Gücü yeteri kadar ve başkalarına yardım için kullanmakla ilgilidir. Yang bir enerjiye sahip olmak, onu ego için kullanmayı gerektirmez.

7 TUİ 
7 sayısı, tam olarak batı ile bağlantılıdır. Elementi metaldir. Çocuklar ve yaratıcılık ile ilgili bir sembolizm taşır. Yaşam, sonbahar mevsiminin etkisi altındadır. Yaratıcılığın ve bir çocuk dünyaya getirmenin, içrek kabiliyetler gerektirdiğini hatırlatır. Kışa hazırlanmak için gerekli yatırımlar çoktan yapılmış olmalıdır. Ve ancak saklayacak kadar çalışıp biriktirebildiyseniz, kışa hazırlanabilir ve ancak yeteri kadar öğrendiyseniz, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

8 KEN
8 sayımız, kuzeydoğu ve kişisel gelişimlerimiz ile ilgilidir. Elementi topraktır. Bu yön, kıştan ilkbahara gidecek olan hazırlık sürecini simgeleyecektir. Doğanın uyanışını hevesle bekleyen, öğrenmeye meraklı ve tohumun içindekini görmek için sabırsızlanan bakış açılarını simgeler. Kapalı olanın ardındakini merak eden ve onu araştırmaya emek ve zaman harcayan insanın yönüdür. Tohum kar altında kışta büyük bir evre geçirmiştir, insanoğlu zor zaman yaşamıştır, şimdi ne yapacaktır, toprak ona ne verecektir. Bunu merak eden akılcı ve araştırmacı bakış açılarının sembolüdür.

8 sayımız, kuzeydoğu ve kişisel gelişimlerimiz ile ilgilidir. Elementi topraktır. Bu yön, kıştan ilkbahara gidecek olan hazırlık sürecini simgeleyecektir. Doğanın uyanışını hevesle bekleyen, öğrenmeye meraklı ve tohumun içindekini görmek için sabırsızlanan bakış açılarını simgeler. Kapalı olanın ardındakini merak eden ve onu araştırmaya emek ve zaman harcayan insanın yönüdür. Tohum kar altında kışta büyük bir evre geçirmiştir, insanoğlu zor zaman yaşamıştır, şimdi ne yapacaktır, toprak ona ne verecektir. Bunu merak eden akılcı ve araştırmacı bakış açılarının sembolüdür.

Funda Ceyhan - Akşam

Yorumlar