Nesimî'nin Sığmazam şiiri

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE SIĞMAZAM ŞİİRİ

Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam
Yersiz, yurtsuz cevher benim, hiçbir mekana sığmazam

Hem sedefim hem inciyim, Sırat’tan da geçiciyim
Bunca atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam

Gizli hazine benim işte, göz önünde olan da ben
Maddenin cevheri benim, dağa, ummana sığmazam

Can ile cihan benim, dünya ile zaman menem
Ama ne dünyaya, ne zamana sığmazam

Yıldızlara felek benim, vahiy ile melek benim
Çek dilini dilsiz kesil, ben bu lisana sığmazam

Zerre benim güneş benim; çar penc û şeş sırlar benim
Her şey açık ve meydanda, ben bu meydana sığmazam

Ateşteki ağaç benim, dönüp duran şu taş benim
Bak şu ateş yalımına, ben bu yanana sığmazam

Şeker benim, bal da benim. Güneş benim ay da benim
Herkese can bağışlarım, ama ben cana sığmazam

Gerçi bugün Nesimi’yim, Haşimi’yim Kureyşî’yim
Bundan uludur ayetim; ayete şana sığmazam

ORİJİNAL METNİYLE İLE SIĞMAZAM ŞİİRİ

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

***

Videoda bu şiirin, Sami Yusuf bestelemiş, Azerbaycanlı halk sanatçıları ve devlet konservatuarı öğrencileri tarafından Bakü devlet sarayında icra edilmiş haini dinleyebilirsiniz.

Videoyu Sitene Ekle

<iframe src="https://www.mistikalem.com/video-embed/15873" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe>

Yeni bestesi ile Mevlid-i Şerif

Hz. Muhammed'e (sas) duyulan sevginin güzide örneği Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat (Kurtuluş Formülü) Mevlid-i Şerif'i Ammar Acarlıoğlu ve Siyer Tv ortak çalışması ile yeniden bestelendi. ...

Prof. Dr. Craig Victor Fenter Mevlana'yı tanıdı, İsmail...

Katolik Papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana'nın Çağrısına kalbini nasıl açtığını ve nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Kabe'de yağmur sevinci yaşandı

Yılda sadece bir iki kez yağmur yağan Kabe'yi tavaf eden hacı adayları, yağan yağmurun altında takkeleri ve kıyafetlerinin etekleri ile su biriktirmeye çalıştılar.

İkiz imamlar cemaati şaşırtıyor

Konya'da Selçuklulardan kalma tarihi Sadrettin Konevi Camisi'nin ikiz imamlarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.