Mitoloji

Kütük Tabutlar öte dünyaya giden birer kayık mıydı?

Güneydoğu Asya'da Tayland ve Vietnam'da uygulanan gömü geleneği mitolojik öykülerdeki ölüm diyarına giden kayıkları andırıyor....

Kütük Tabutlar öte dünyaya giden birer kayık mıydı?

Ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra yeniden dirilme, ölümden sonraki hayat hemen hemen tün dinlerin ve mitolojik inaçların ortak noktalarındandır.

Mitolojik öykülerde, doğum ve ölüm hayatın en önemli geçiş noktalarıdır. Ve evreni oluşturan 4 ana elementten su hayat kadar ölümünde içindedir. 

Sümer Mitolojisi ölümü denizle tanımlar. Sümer Mitoloji kahramanı Gılgamış, ebedi hayat için ölüm denizini aşmaya çalışır. 

Yunan Mitolojisinde Hades, hem Ölüm, hem Ölüler Dünyası, hem de Ölüler Dünyasının Tanrısının adıdır. Dünyada yaşadığı bedenden ayrılarak Hades’a giden ruh Styx nehrinin kıyısında kayıkçı Kharon ve 3 başlı köpeği Kerberos (Cerberos) karşılar. Kayıkçı yeni ruh Hades’a vardığında yanına gelir ve nehri geçirerek Ölüler Dünyasına götürmesinin ücrestini ister. Antik Yunan'da ölen insanların ağızlarının içine ya da avuçlarına bir altın sikke sıkıştırıkmasının nedeni sembolik olarak o ücreti ödeyebilmesi içindir.  Bu altın Kharon’un geçiş için istediği ödemedir. Bu ödemeyi yapamayan ölülerin kıyıda çıldırıp sonsuza dek koşturduğu yada Styx nehrine kapılıp sonsuza dek sürüklendiklerine inanılır. Kharon’a ödemeyi yapan ölü ruh kayıkla ölüler diyarına gider...

Viking Mitolojisinde her ne kadar ölen ruhları Valhalla'ya Valkyrie'ler götürse de onlarda da ölülerin bir kısmı gemilere (gemi mezar) gömülmekte ve öldüklerinde gözkapaklarına altın veya gümüş sikke bırakılmaktaydı...

Peki Uzakdoğu inançlarında durum nasıldı?

Çin, Japon ve diğer uzak doğu mitolojilerinde pek çok inancı ve farklı ölüm tanrıları var. ancak bizim bu haberde dikkat çekeceğimiz konu görünüşü bir kayığı andıran Kütük Mezarlara gömülen insanlar...

Arkeoloji araştırmalarında elde edilen verilere göre 2.300 ila 1.000 yıl öncesine tarihlenen Kütük Tabut Kültüründe ölüler, genellikle mağaralara ve kaya mezarlara yerleştirilen, kazıklar üzerine konulan tek bir ağaç gövdesinden oluşmuş büyük ahşap tabutlara gömülüyor. Uzunluğu birkaç metreyi bulan tek ağaçtan oluşan tabutların, her iki ucundaki kulplara da oyma ile geometrik bezemeler ve hayvan veya insan benzeri süslemeler işleniyor. Kazıkların üstündeki tabutlar uzun birer kayığı andırıyor...

Kazıkların üstündeki tabutların uzun birer kayık ve küçük gemileri andırması da ölüm sonrası yolculuğa yollanan bir taşıt olabileceklerine yorumlanıyor..

Kütük Tabut kültürü olarak bilinen gömü uygulaması Tayland'ın kuzeybatısındaki Pang Mapha dağlık bölgesinde Demir Çağı'nda uygulanan bir gömü geleneği olmakla birlikte  Güneydoğu Asya’daki diğer komşu bölgelerde de görülüyor. 

Komşu ülke Vietnam’daki 44 farklı arkeolojik alandan 170’in üzerinde tekne şeklinde kütük tabut çıkarılmıştı. Vietnamdaki tabutların MÖ 1000’den MS 1. yüzyıla kadar bölgede yaşayan Dong Son kültürüne ait olduğu tahmin ediliyor. 

Kütük Tabut uygulamasının herkes için değil, yüksek sosyal statüye sahiip yönetci veya savaşçı kahramanlara  özel bir gömü geleneği olduğu tahmi ediliyor.

Kütük tabutlar genellikle Tik Ağacı'ndan yontuluyor.  Tayland'ın kuzeybatı dağlık bölgelerinde  çok sayıda mağara içeren kireçtaşı karstik oluşumlar üzerindeki ormanlarda bu ağaçlardan bolca bulunuyor.  Günümüzde Mae Hong Son eyaleti sınırlarında kalan 40'tan fazla mağarada,kütük tabutlar bulundu.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için arkeolojikhaber.com sitesinin https://www.arkeolojikhaber.com/haber-guneydogu-asyanin-demir-cagi-gomu-gelenegi-kutuk-tabut-kulturu-38772/ haberine göz atabilirsiniz...

Hades'in beş ırmağı ve MnemosyneAcı nehir, keder ırmağı Acheron, iniltiler nehri Cocytus , nefret nehri Styx, ateş nehri Pyriphlegethon ve unutmanın nehri Lethe Hades'in 5 ırmağıdır.

 

Mitoloji Kahramanları: Valkyrie'lerİskandinav Viking Mitolojisinde 'Valkyrie'ler, Tanrı Odin'in kadın savaşçı hizmetkarlarıdır. Sadece savaş sırasında ölmek üzere olan savaşçılara görünüyorlardı.

 

Yorumlar