Kültür Sanat

En eski Yunus Emre Dîvanı yeniden basıldı

Kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması sorumluluğunu üstlenen Duru Bulgur, Yunus Emre Divânlarının en eski nüshası olarak kabul edilen Karaman Nüshasını koruma altına aldı.

En eski Yunus Emre Dîvanı yeniden basıldı

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım tarafından hazırlanan Risâletü’n Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası; Yunus Emre’nin hayatı, Divân’ın Karaman nüshası tam metni ve Latin harflerine çevirisinden oluşuyor.

Anadolu’nun yetiştirdiği en kıymetli şahsiyetlerden biri olan Yunus Emre’nin en eski Divân nüshası gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım tarafından hazırlanan ve Duru Bulgur’un kültür mirasının ihya edilmesi projesi kapsamında desteklenen Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası, Yûnus Emre’ye ait divanların en eskisi ve en önemlisi olarak kabul ediliyor.

Yunus Emre Divânı - Karaman Nüshası ile Yunus’un misyonunu yaymak adına tarihi bir yükümlülük üstlendiklerini ifade eden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, Yunus’u pek çok şehrin sahiplendiğini ama Karaman’da tarihi kanıtlarının var olduğunu vurguladı. Duru “Yunus Emre, özden Karamanlı’dır. Yunus adına ne varsa Karaman’da vardır. Camii, tekkesi, imareti, gerçek türbesi, gerçek mezarı ve Divânı ile Karaman Yunus’un evidir. Yunus Emre divanını Karaman’da yaz(dır)mıştır ve bu divan Yunus Emre Tekkesinde yüzyıllarca okunmuştur. Kitabın ilgili bölümlerinde görüleceği üzere divanı inceleyen tüm ilim adamları bu divanın, en eski nüsha olduğu hususunda hemfikirdir. Sayın Yusuf Yıldırım da derinlemesine araştırmaları ile bu divanın, Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde yazıldığını ispatlamıştır” dedi.

Risâletü’n Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası; bilinenleri, Yunus üzerine bugüne kadar yazılıp çizilenleri alt üst edecek ve bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaracak bir başvuru eseri olacak. Eser, diğer nüshalardan farklı olarak Yunus’un Yunus Emre’nin hayatına ilişkin oldukça önemli detaylar içeriyor

Eser Hakkında:

Risâletü’n-Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Karaman Nüshası, en eski ve bir tekkeye ait olan tek nüshadır. Üstelik bu tekke de Yunus Emre isminde olup, dünyada Yunus’un isminde olan tek tekkedir ve Karaman’da bulunmaktadır. Risâletü’n-Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Karaman Nüshası’nın en eski nüsha olmasının yanında asıl nüsha olma ihtimali de bulunmaktadır. Nüshanın dil-yazı özelliklerinin 13-14. yüzyıl dil ve yazı özellikleri ile birebir örtüşmesi, eserin asıl nüsha olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bu nüshanın gün yüzüne çıkarılmasının esas olarak iki amacı vardır. Yunus’un misyonunu en yalın ve en doğru şekilde yaymak diğeri ise Yunus hakkında yazılan ve bilinen yanlışları düzeltmektedir.

Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda; Yunus Emre’nin hayatı, Nüshanın geçmişi ve özellikleri, Yunus’un şiirlerinin Latin alfabesine aslına uygun bir şekilde aktarılması ve sözlük bölümlerinden oluşmaktadır.

Kitabın ikinci kısmında ise Nüshanın tıpkı basımı bulunmaktadır. Hiçbir düzeltme veya silme işlemi yapılmadan, sadece renklendirme yapılarak Nüshanın gerçek sayfaları sergilenmektedir.

Eser, Duru Bulgur yayınlarından yayımlanmış olup, Yunus’u merak eden tüm okuyucular için üniversite kütüphanelerine bağışlanacaktır.

Yazar Hakkında:

Yusuf Yıldırım; (Eğitimci Arşivci)

Yusuf Yıldırım, 1969 Karaman doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü ve AÜ AOF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak göreve başlamıştır. Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerine İleri Seviye (Rika ve Talik Yazılı Belgeler) Osmanlıca Kursu vermiştir. (2007) İmaret Dergisi’nde yazar ve yayın kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. (2009-halen) Karaman Belediyesi Türkoloji Merkezini (Uluslararası Türkçe Bilim Merkezi) kurmuş ve yönetmiştir. (2010-2014) Karaman Belediyesi Şehir Mezarlığı Otomasyon Projesi’nde tarihi mezar taşlarının okunması ve kataloglanmasında uzman ve danışman olarak çalışmıştır. (2013) Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünün hikâye kitabı “Karaman’da İz Bırakanlar’da danışman ve yazar olarak çalışmıştır. (2014) Osmanlı Paleografyası, Kitabeler, Karaman, Yûnus Emre ve Edebiyat başlıca çalışma alanlarıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yorumlar