Kültür Sanat

Beyoğlu yeni bir kütüphane kazanacak

Haliç'te bulunan 200 yıllık tarihi Esgher Sinagogu'nun binası restore edilerek, kütüphane binası olarak kullanılacak.

Beyoğlu yeni bir kütüphane kazanacak

Beyoğlu Belediyesi, restorasyon çalışmasında Esgher Sinagogu'nun kagir beden duvarlarının, zemin kaplamasının ve doğramalarının muhafaza edilerek, duvarlar üzerindeki niteliksiz ve muhdes ekler ile kuzey ve güney cephelerine bitişik olarak konumlandırılmış muhdes mekanların kaldırılması suretiyle, yapının her türlü niteliksiz müdahale ve unsurdan arındırılacağını belirtti.

İç mekanda yapıya çelik konstrüksiyonlu 'U' şeklinde bir asma kat eklenecek. Asma kat döşemesi, doğu, kuzey ve güney duvarları önünde uzanacak, batı duvarı önünde ise kesilerek bir galeri boşluğu elde edilecek. Zemin katta kuzey ve güney duvarları önünde yer alan kitap rafları ise kendi içinde çelik konstrüksiyonlu olacak.

'Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olacak

Restorasyon çalışmalarının ardından Beyoğlu Belediyesi tarafından ''Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi'' olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,  Beyoğlu'nda tarihi ve kültürel özelliği olan ve mabet hizmeti görmeyen yapıların yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi.

Beyoğlu’nun farklı noktalarında bu tarz tarihi yapıların bulunduğunu belirten Yıldız, "Bu tarz mekanları özellikle gençlerin toplanacağı bir kütüphane olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Beyoğlu’nun tarihini, medeniyet bakımından zenginliğini bizzat yaşamalarını, görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Beyoğlu tarihinin derinliğinin bu tarz tarihi yerlerde bizzat hissedilebildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Farklı dinlerin, kültürlerin, farklı inançların buradaki yaşanmışlıklarını, mabetlerinin varlıklarını bilmelerini tarih ve mekan bilinci bakımından önemli kabul ediyoruz. Hasköy bölgemizde de geçmişte farklı inançlar yaşadı. Beyoğlu’nun binlerce yıllık tarihinde özgürlük hakim. Bugün de, eski bir sinagogun kütüphane olarak varlığını devam ettirmesi, bu özgürlüğün hem var olduğu hem de geleceğe taşınması konusunda bir adımdır."

"Restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz"
Esgher Sinagogu'nun restorasyonuyla ilgili Yahudi toplumuyla da görüştüklerini anlatan Yıldız, proje hakkında onların görüşlerini alıp adımlar attıklarını ifade etti.

Başkan Yıldız, Esgher Sinagogu'nun eskiden bir mabet olduğu hissini verecek şekilde restore edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mimari olarak da arkadaşlarımız çalışıyor. Bu kimliğin kaybolmasını arzu etmiyor, doğru bulmuyoruz. Buraya gelen gencimiz hem buranın kütüphane hizmetinden yararlanabilecek hem de burada o tarih bilincini kuşanacak, buranın daha önce bir sinagog olduğunu bilecek. Üzüntüyle ifade ediyorum ki yıllarca nargile kafe olarak işletildi. Bir Müslüman olarak bir mabette, hangi mabet olursa olsun, nargile içilmesine gönlüm razı olmaz. Kitap okunmasına şu açıdan gönlümüz razı. Çünkü bizim inancımızda ibadet eder gibi okumaktır esas. Buraya gelen gençlerimizin, ülkenin geleceğine olan inançlarını pekiştirecektir. Bilgi sahibi olacaklar ve bilecekler ki geçmişin bugün de varlığını devam ettiren anlayışını, hakim kılacağız. Restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz."

Yorumlar