Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Tasavvuf ekolüne göre Hû

03 Ekim 2017 Salı
Tasavvuf ekolüne göre Hû
Tasavvuf ekolüne göre Hû

TASAVVUF EKOLLERİNDE -HU- AÇIKLAMASI.

''Her gece kudsiler üzerine gönülden Hu, Hu derim''
Mevlana Rumi.

Birçok tasavvuf ekolüne göre, kutsal mimarimiz olan beden içinde, her nefes alış verişte ''Hu'' ile titreşiriz. Hu-Hüve -Yetkin birlik'tir. Sufizmde de Allah'ın zatına işaret eder. Sıfatı olan Hayy, her zaman diri anlamını kapsamaktadır.

Muhyiddin-i Arabi 'ye göre Hu, Allah'ın mutlak Gayb ve Sır olan zatının ve ihsan makamının ifadesidir.

Hu, lahut mertebesi içinde tüm ilahi ad ve sıfatların içrek hakikatidir. Allah isminin "he'' harfi , canlıların soluk alıp verdikleri her an ve nefeste; isteseler de istemeseler de anma içinde bulunmalarına işaret eder.

Hu kelimesi, bu enerjinin, varlığa verilen hayatı gibi, ruhun da adı olur.

Fahreddin Razi, İhlas, yani Kulhuvallahi Ahad suresinin ilk üç kelimesinin, Hu, Allah, Ahad ile sıralanan 3 yüce makamı anlattığını bildirir.

Sufîlere göre, Allah'ı bir şey isteme anlamı taşımayan ve talepkar olmayan bir ifade ile anmak, Hu demekle mümkün.

Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve birçok mutasavvıf, Hu' nun ism-i a'zam olduğunu, Gazali ise, Hu' nun Havass'ın tevhidi olduğunu belirtirler.

Batini tasavvuf içindeki görüşlerle, Hu ismiyle yalnız O'nun ZATI istendiği için; bu bir KEŞİF ve gözlem olmaktadır.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com

www.facebook.com/okultizmveenerji