Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Sembol bilincin boyutlarına giriş sunan bir kapı gibidir

22 Mayıs 2021 Cumartesi
Sembol bilincin boyutlarına giriş sunan bir kapı gibidir
Sembol bilincin boyutlarına giriş sunan bir kapı gibidir
Enerji, doğası gereği düşüncelerimize yanıt verir. Manipüle ettiğimiz enerjinin verdiği tepki; düşüncemizin gerçekleşmesi yönünde davranmaktır. Zihnimizin sınırları içinde “yapabilirim” diye yankılanan iç sesimiz dahi, titreşimi değiştirebilen bir ipucu olarak hizmet edecektir. Böylece; ''İnanç, olanaktır!''
(Karanlığın Mesajı kitabından)
Kendimizi, kadim metinlere ve kullandıkları karmaşık dile alıştırdığımızda, birçok derin gerçek; mit ve sembollerle bize gelebilir. Böyle bir bilgi filizi her birimizin içinde uyumaktadır.

Evrensel ve arketipik bir sembol, gerçekten de daha derine iner, insana dokunur. Uyanmış olanlar anımsayabilecektir, işte İrfan ya da Gnosis budur.

İçimizde mevcut filiz; ışığa aittir. Işık da bu filizde mevcuttur. Mistik Birliğin tekil görüntüsünü oluşturan, bir dizi kutsal ve ezoterik gelenek sembolü bulunur.

Sembollerin etki alanı geniş ve derindir. Eğer birbirleriyle kombinasyon halinde ele alınırlarsa, birbirlerini tanımlar ve netleştirirler.

Kısacası; ''Bir Sembol; üzerinde meditasyon yapabilen ve tefekkür edebilen için, yeni alanlara ve bilincin boyutlarına giriş sunan bir kapı gibidir''

Dünyevi niteliğine, hayvani duyusal istencine bağlılığı ölçüsünde; bir Yaratık, entelektüel ve ruhani doğasına, ahlaki hissine hükmettiği derecede; İnsan'dır. İçimizdeki rakip güçler, düşünerek elde edemediğimiz tecrübeleri bize gösteren karşıt kişiliklere benzerler.

Ahlak, vücudun maddi atomlarının birleşiminden kaynaklanmaz. Ahlaki bir ilkeyi oluşturup, onu harekete geçirecek üstün irade, bilgelik, güç ve etik normlar "yukarıdan" gelir. Kötücül eğilimler ise ''aşağıdan'', aşağı doğadan gelir. Bunlar, insani eforun gerilmiş yayları, denge ise, karşıt kuvvetlerin alternatif üstünlüğünün sonucudur.

Sevgilerle...

Ferda Ercan Uyulan - mistikalem.com

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji