Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Nicelikten niteliğe

10 Kasım 2020 Salı
Nicelikten niteliğe
Nicelikten niteliğe

Bir nurun karanlığa inişi; niteliğin, niceliği kırmasına benzer.

Nicelik dış yüzeydir, biçimdir, görüntüdür, kabuktur, miktardır, çokluğu ya da azlığı bildirir, maddidir.

Nitelik soyuttur, ruhsaldır, iç yazılıma dahil olan manadır, bilgidir, kalitedir, ölçülemez, donanımdır ve nitelik; irfandır.

Öncelikle irfana sahip olanın, ilmi tamamlanır. Başta nitelik, sonra ise nicelik gelir.

Sayılarla ifade edilen nicelikler değerli kılınamaz, nura değil, zulmete dahil olurlar.

Bunun içindir ki, satıhtaki görünüm, abartı, dış bilgi ile veya sayılarla oluşturulan imajlar değil; öz, iç bilgi ve hakikat'e yöneliş değerlidir.

İnsanlara, yaşama, eserlere kıymet katan; niceliği ve miktarı, merkeze koymamak, öz itibarı ile, kaliteyi, iç güzelliği ve doğruluğu esas almaktır.

Niteliğimizi koruyalım.
Amaç nicelik değil, nitelik olmalıdır.

Mutluluk; çokluk ve nicelikle değil, nitelikle bütünleşince tamamlanır.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji

fferdauyulan@gmail.com