Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Koronavirüs, İnkübasyon ve Işık Yılı

13 Nisan 2020 Pazartesi
Koronavirüs, İnkübasyon ve Işık Yılı
Koronavirüs, İnkübasyon ve Işık Yılı

CORONA VİRÜS, İNKÜBASYON VE IŞIK YILI.

Ünlü bir sözde denildiği üzere; ’’Vampirin gücü, insanların ona inanmayışındadır!’’

Bizler de, bu virüsün gerçeğini anlayıp, yayılma gücünden korkunca, önerilen tedbirlere hemen katıldık. Hastalığın yaklaşık kuluçka-inkübasyon süresi olan 14 gün ve 14 gün kuralı; bize 14 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldızı hatırlatsın.

Eğer bize, 14 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldıza bugün bakıyorsak, elbette onun 14 yıl önceki halini görüyoruz. Çünkü yıldızın ışık yılı birimi uzaklığı, bize ne kadar ışık yılı mesafede ise; onun, o kadar zaman önceki göz kırpışına şahit oluyoruz. O yıldızın bugün gerçekten orada olup olmadığını ancak 14 yıl sonra anlayabiliriz. (Örneğin; Sirius Dünya'dan 8,6 ışık yılı mesafede, bu durumda, biz Sirius'a baktığımızda, 8,6 yıl önceki Sirius'u görmekteyiz)

Böylece, şimdiki zamanda, virüs ile etkileşim hakkında sergilenen gördüğümüz tüm tablolar; yaklaşık 14 gün öncesine aittir. Ancak bundan 14 gün sonra, (yaklaşık inkübasyon süreci) içinde bulunduğumuz bu günün tablosunu izleyebiliriz. O nedenle, günün tablosu içinde her ihmal, sonradan göze görünecektir.

Dünya bize güzel ve güvenilir geldiğinde, frekansımız yüksektir. Sıkıcı ve depresif anlar, titreşimlerimizin düşük frekansı yansıttığı zamanlardır. Frekansımızı, ayrıca bağışıklığımızı yükseltecek kişisel çalışmaları ve gerekli materyalleri, ayrıca önlemleri ihmal etmeyelim.

Şimdilik öngörülemez günler içinde, sağlık, sabır, farkındalık ve esenlik sizinle olsun, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji

fferdauyulan@gmail.com