Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Gönül İlmi.

07 Temmuz 2023 Cuma
Gönül İlmi.
Gönül İlmi.

Günlük olaylardan sonra, toplanıp ''Gönül''den konuşalım. Gönül, fiziki olanın ötesindeki derin hislere aittir. 

Gönül, kalpte hissedildiği varsayılan duyguların; sevgilerin, ani dileklerin, inanışların, iç dünyamıza dair  titreşimlerin yeridir. 

Gönül; narindir, hatırdır, vefadır, bir anlamda; yürekte yanılmayan duyuları işletir. Ruhanidir. Kimi zaman, bir kitaptır, gözlerden okunur. 

Gönül  alınır, gönül verilir, gönül kırılır, gönül yarası açılır, gönül bağı kurulur, gönlünce olsun denilir, gönlümden geçmişti  denilir. Hatırı incinince; "gönül koydum" denilir. Gönül dili vardır, gönülden gönüle.  

Ayni zamanda gönül, 'seziş'tir. O seziş ki, insana,"gönlüme doğmuştu" dedirtir. 

Bu  manevi kıble, uçsuz bucaksız bir derya sayıldığı için, Tasavvuf, gönüller ilmi'dir. Tasavvufi yönden; gönül de, kalp de, kör inançla hiç ilgisi bulunmayan dönüştürücü bir tür Gnosis'in, 'kutsal sayılan sezgisel bilgi'nin tecelli yeridir.

İman esasları, bir ağacın kökünü besleyen toprağa benzer. Öz bilgisi de, ağacı olgunlaştıran güneş ışığıdır. ''Benim inancım'' dediğini hissedebilmek, kendini bil'mek. Gönül gözünü açarak, tefekkürle aleme nazar edebilmek.

Latince "Nosce Te İpsum." Yunanca "Gnothi Seauton." ''Kendini Bil''; Uzay-Zaman'ın ötesinde bir aydınlanma olgusuna hazırlanılması gereğinin ifadesidir.

Standart ve edilgen bir inancın, sezgi ve tefekkürden gelen batıni bilgi ile, gönülde elde edilen inanca dönüştürülmesi, ise; marifettir, irfandır, gönül ilmidir.

Gönül göğünüzü yüce tecellinin güzelliği aydınlatsın.

Ferda Ercan Uyulan - mistikalem.com

fferdauyulan@gmail.com

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji