Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Ezoterik astroloji ve okültizmde Zodyak Majisi

25 Ağustos 2020 Salı
Ezoterik astroloji ve okültizmde Zodyak Majisi
Ezoterik astroloji ve okültizmde Zodyak Majisi

Baktığımız varlık, batini anlamda yokluk olan frekanslar bütününün kaynağı, tek ve ilahi bir SIR gizlerken, her şeyin temelde bulunduğu etkileşim haline dayanarak, yaşamında bazı frekansları diğeriyle değiştirmek isteyen bir Majisyen, iç bilgiye yönelik bir- Zodyak Majisi -çalıştığında isimlerle enerji transfer etme amacı taşımış olur.

Dolayısıyla bir burcun invokasyonu için katalizör olabilecek, burcun kutsal ismi denilen özel harflerin karşılığı, burcun tanrı formu, örneğin Ay-Diana, Güneş-Apollo gibi ve yönetici gezegeni, burcun Başmeleği, Elementi, harf karşılığı ve burcun Tarot kartının sembolleri ile birleşen ritüeller uygulanır.

Ezoterik astrolojide, her zaman ilahi gücü yüceltmek söz konusudur. İsimlerin Gematria veya Ebced ile hesaplanışı, makrokozmos ve mikrokozmosun birliğini temsil edişi önemlidir. Majik sıraya gore, Satürn- Jüpiter- Mars- Güneş- Venüs- Merkür ve Ay gökte, bir saatin akreple yelkovanının kadran üzerinde döndüğü halde dönerler. Göksel saatin yedi çalışkan kolu, özel etkileri sağlar. Burçlar ve ilişkilerine örnek olarak Yengeç burcuna bakarsak, Ay, sindirim organlarını, diyaframı, ciğerlerde alt lobları yönetir ki, bu bölgelerinde fizyolojik bir hassasiyet görülebilir. Elemental nitelikler: soğuk , kuru ve nemli olarak tasnif edilir.

Takımyıldızlar, astral bir güç yayınlayarak özel bir zeka ile bütünleşen enerjetik merkezleri kurabilir. Haftanın her bir günü, yedi gezegensel etkinin birine karşılık geliyor, bu da önemle okült ilimlerin çalışmalarda üzerinde durduğu olgu. Pazar Güneş’e, Pazartesi Ay’a, Salı Mars’a, Çarşamba Merkür’e, Perşembe Jüpiter’e, Cuma Venüs’e ve Cumartesi Satürn’e ait. Mars’ın savaş tanrısı olarak nefret, öfke gibi duygular verdiğinin düşünülmesi, hep belli enerjilerin tasnifi içindir.

Bunlar, sembolik enerjisel kimliklerdendir. Onlara atfedilen isim ve tapım biçimi gibi enerjilerin birikimi ile güçlenirler. Her şeyin mutlaka ki, ruhani ve doğal bir yaşamı bulunmaktadır.

İnsanlar, kimi gezegenleri, doğa güçleri ile ilişkilendirmiş, yok edici veya yaşam veren Tanrıların, Tanrıçaların sembolizmi ile donatmışlardır. Bütün bu güçler; tek bir Tanrı’dır. Evrensel düzeni koordine eden ve özünde tek bir enerjiyi oluşturan ama uygulamalarda , sembolik bir anlatım için farklı sıfatlarla isimlere bölünen, doğa döngülerinin sembol halidirler.

Mesela tanrı ve tanrıçaların fiziksel yansımaları Güneş ve Ay şeklinde şekillendirildiğinde görüyoruz ki; Güneş, Güneş tanrının bir yansıması olarak betimlenecek ve Ay da, Ay tanrıçasının izi olarak. Oysa, Güneşin solar enerjisi ve ayın lunar enerjisi saf bir enerjidir. Tanrı ve tanrıçaların isimleri, her kültürde eşleşerek ayrışır ve enerjisel çekim alanı oluştururlar. Ishtar, Asterte, Aştoret gibi.

Gezegensel kuvvetler, bir burcun ateşinin ilksel hali, burcun gizli enerjisi ve Zodyak güçleri invoke edilebilir mi?

Zodyak Majisi’nin kullanım ve çalışma amacı, bir majisyenin 12 ayrı burç ile enerji akışı sağlama yönünde ve her bir zodyak enerjisinin elemental özgünlüklerini, adeta, ilahi bir gücün transferini gerçekleştirmek için yoğunlaştırarak, uzun süreli bir uğraş içine girmesidir.

Bu çalışma bütünü, temel bir bilgi ve ritüel deneyimi gerektirir. Uzun yıllar boyunca sürecek çalışma, başlarda Güneş’in her ayın 3. haftası ve bir burca girdiğinde sonraları ise kendi belirleyeceği anlara ve prensiplere göre uygulanır.

Öncelikle Küçük ve Büyük Pentagram ve Küçük ve Büyük Heksagram Ritüelleri, 1 ya da 2 yıla yakın, belli periyotlarla uygulanmak zorunda olduğu için, diğer yönleri ile de Zodyak Majisi zorlu süreçlere bağlıdır.

Öngörülen çalışmalar, BurçlarınTanrı Formları ile ve kozmik ilkelerle özdeşleşmek için kullanılır. İmajinasyonlar sayesinde, egonun yerine, burcun belirli tanrı formlarının yerleştirilmesi söz konusu olur. Bu durumda, İçsel olarak tamamen bir transandantal farkındalık da gelişecektir.

Zodyak’ın her bir burcu ile burcun ilahi isminin karşılığı, burcun tanrı formu, yönetici gezegeni, burcun Başmeleği, Elementi, harf karşılığı ve burcun Tarot kartı sembolü sayesinde, enerjilerle özdeşleşebilen ilişkiler kurmak mümkündür. Bu sembollerle ritüeller uygulanır.

İlahi İsim aracılığıyla 12 burcun güçlü enerjisi, 12’nin simgesel bağlantıları, isimlerin içsel toplamları ve nihayetinde Gematria veya Ebced ile ayni sayıyı vermeleri, belirli düzenlere karşılık gelir.

Burçlara aktif ve pasif şartlarla hükmeden her bir gezegen, daima burcun enerjisini süzerek aktaran konumda sayılır.

Bu enerjilerin aktif enerji akışını, yaşamdaki bazı çevresel koşulları değiştirmek üzere kullanmayı amaçlayabilmiş bir majisyen; Venüs’ün Dünya enerjileri ile olan bağını, Merkür’ün, simya ve inisiyasyon ile, majikal enerjilere olan hakimiyetini,  Satürn’ün 4 element enerjisine olan aktarım gücünü, Jüpiter’in Satürn’ün tam tersi akışını ve Aysal güçlere hükmünü, Mars’ın güç çizgisini, Güneş’in sonsuzluk enerjilerini aktarma sembolizmini ve Ay’ın Güneşsel enerjilere paralel bağını kurabilir.

Elementler, fizik çevremiz, arketipsel alanlar, psişik konumumuz hep bu etkilerle sarılırken, elemental özellikler esas alınarak, Törensel Maji odasındaki her bir elementin yer aldığı yönlerden yararlanabilmek mümkündür.

Burçların Başmelekleri, adeta özgün hareketlerinin aklı gibi hüküm gösterir ve burcun yöneticisi olarak görülürler. Her burcun meleksel kuvvetleri, 72 ayrı sigil’in ya da mühürlerinin Majikal sembolü ile atanabilir.

Derin bir Astrolojik Maji “Kutsal Koruyucu Melek” yani bir anlamda bu türden bir iç gücün irtibatını sağlayıp, olgunlaştırmak amacı ile de kullanılır. Ritüeller aracılığı ile kazanılan özel güçler, kadim bilgileri ve maddi tesirleri kazanabilmenin yanı sıra önemli ruhsal özellikleri sağlamaya da yöneliktir.

Zodyak majisine girenlerin, törensel işlemlerdeki asıl ereği, kutsal koruyucu meleksel gücün gerçek anlamının algılanması, onunla ilişkilenme ve ezoterik yolla başarılmış birliğin tanımlanmasıdır.

Bu durumda zaten -dünyevi olan- istenerek yitirilecek ve bilgelikle ilahi teslimiyet gerekecektir.

Ritüel öncesinde, tören alanı şer varlıklardan arındırılmış olmalı ve kutsal sırlara giriş izni ile, tüm ritüellerin yanında, her burç için atanan Başmelek adına invokasyon yapılmalıdır.

Yaratılışın Öz’ü olduğunu imajinasyonunda genişleten ve sabit tutan her Majisyenin ”Zodyak Majisi’ni uyguladığında, içindeki kutsal ilke ile birlik sağlamak ve bu yönde güç kazanmak durumunda olacağı, Okült prensipler açısından öngörülmüştür.”

Bu anlamda gezegensel kuvvetlerin ve her burcun ateşinin ilksel halinin, her burcun gizli enerjisinin ve zodyak güçlerinin, majikal anlamda invoke edilebilirliği olasıdır.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji

fferdauyulan@gmail.com