Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Asa, Kozmik Asa Ve TIP sembolü Kadüse

05 Aralık 2017 Salı
Asa, Kozmik Asa Ve TIP sembolü Kadüse
Asa, Kozmik Asa Ve TIP sembolü Kadüse

ASALARA DAİR - BÖLÜM 1

Asa hakkındaki gizemlerin bir kısmını, majisyenin iradesinin güçlenmiş hali olarak idrak etmemiz mümkün.

Asalar, özel eşyalardır ve her majisyen, yalnız kendi asasını kullanır, bir diğerinin asası, öbüründe işe yaramayabilir. Asanın gücünü arttırmak için yapılan her işlem, birinci derecede önem taşımaz.

İster özel bir günde, özel bir ağaçtan veya değerli bir taştan yontulmuş olsun, isterse uygun tılsımlarla tasarlanıp desenlenmiş olsun veya yapım aşamasında dualar okunmuş, uygun Ay, Yıldız ve Gezegen zamanları beklenmiş olsun; tüm bu şartlar, asanın gücünü arttırmak için yan etkenler olarak kalacaktır.

Asa’nın esas gücü; yalnızca düşünceyi ve iradeyi kendisinde bir fokus noktası gibi toplamaya yarayan unsur olmasından kaynaklanır. Büyülü sözcükler ise, meditatif bir etken olarak irdelenmelidir. Asıl güç; düşünce gücünün, imgeleme potansiyelinin ve iradenin bir arada kullanılarak, yoğun etki yaratmasıyla ortaya çıkacaktır. Diğer nedenler ise, tümü ile, olaya eşlik eden katalizörlerdir.

Bazı asaların, belirli dalga boyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı, çok eskilerin gizli bilgilerindendir.

Mısırlı rahiplerin ”Maht-Heru” denilen ”Güç Sözcükleri”, büyük enerjileri toplamış özel söz kalıplarıydı. Onların granit blokları bu ses gruplarının zikri ile hareket ettirdiği gibi, Eski Babil’de sesin, ağır blokları kaldırmak için kullanıldığı söylenir. Eskilerin majikal asaları, fırtınalar çıkarabilen ve yer çekimini yenebilen özelliklere de sahipti.

Asaların tepesinde bazı özel taşlar da kullanılır, bunlar enerjiyi asaya toplayıp yayma görevi yapmaktadır. Birçok uygarlığın kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde, her şeye uzanabilen belirli bir enerjetik gücü sembolize etmekle beraber, manyetik etkilere de yön verebilir. Asa İngilizcede Wand olarak kısa ve sihirbazların kullandığı çeşitli materyallerden yapılmış çubuk biçimlerine verilen addır. Staff olarak geçen asa ise, daha uzun tasarlanmıştır ve belirli satatüye sahip insanlara özgü bir yardımcıdır.

Hemen belirtmek gerekirse; psişik enerjilerin rolü olmadan, yine bir işe yaramayacaktır, gücün etkisini büyüten şey, düşünceyi yoğunlaştırma yeteneğidir.

Thoth’un asası, spiral biçimde iki yılanın sarılı olduğu bir asa (Kadüs). İkiz yılanlar, yarı uyku halinde enerji olan, Kundalini, Yılan Ateşi‘nin uyandırılması anlamını içeriyor. Diğer tüm Mısır tanrıları ve tanrıçalarını de ellerinde asaları olmadan görmek mümkün değil. Asalar Güç sembolüdür, aynı zamanda peygamberler, gizemciler, tarikat liderleri, krallar, rahipler ve askeri otoriteler tarafından kullanılmıştır.

Kozmik Asa

Bazı asaların üzerinde yer alan kozalak figürü, epifiz bezini sembolize ederken, Asa; belkemiği, Kadüs’ün orta sütünu olan omurilik ve en üstünde, kozalaksı bez, Epifiz ile betimlenmiş olur. Belkemiğimize yani Asa’ya, iki tarafından dolanmış “çift yılan” –Kadüse– sembolü, Dünya’nın farklı yerlerindeki hemen tüm ezoterik sistemlerde kullanılmıştır.

İki yılan; Su ve Ateş olarak, omurilikten yukarı spiraller çizerek yükselir, düalitenin bir başka anlatımıdırlar. Bu ise, mikrodan makroya kozmosun enerji dönüşümü ve fizikte dolanıklık işaretidir. Merkür Kadüsü, iki yılanın dolandığı kanatlı asadır. Kanatlar arınıp yükselmeyi, yılanlar yaratılışın temel güçlerini anlatmak içindir.

Birbirine dolanmış çifte yılan, DNA sarmalı ve Tıp sembolü olur. Kutsal sembol Kadüse; hem yılan, hem spiral, hem de kanatlarla sonsuzluğu anlatır, mucizevi dönüşümün ve Hermes ile Merkür yıldızının bilgisini dile getirir. Dünya Tıp Birliği tarafından 1956 yılında resmen kabul edilerek, şifayı betimlemiştir.

Asaya sarılıp yükselen iki yılan, zıtlıkların bütünlüğüne, yin ve yang dengesine uzanır. Kanatlarında, bilginin gücü ve özgürlüğü, kozalağında 3. gözün yüksek bilince açılması gizlenir.

Kozmik Asamız; uyuyan ateş yılanı halindeki soyut gizemli enerjimizdir, çalışmalarla aktive edilebilir.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji