Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

23 Eylül 2017, Kehanet tabloları göklerde

17 Eylül 2017 Pazar
23 Eylül 2017, Kehanet tabloları göklerde
23 Eylül 2017, Kehanet tabloları göklerde

23 Eylül 2017, gök cisimlerinin çeşitli açılarla hizalandığı önemli bir astronomik olayın gerçekleşeceği ve göklerde İncil'deki bir Vahyin betimleneceğine inanılan gün.

Vahiy 12'deki bir işaretin belireceği düşünülüyor. Bu nedenle 23 Eylül, bir çok kişi için, kutsal işaretlerin göklerde bir tablo sergilenmesine sahne olacak.

Eskilerden bu yana, gökteki ışıkların, yeryüzünde gerçekleşen belirli randevular için işaretçiler olduğuna inanılmıştır.

Takımyıldızların bir hikaye anlattığı ve hizalanmalarının, zaman zaman, kutsal metinlerdeki ifadeleri desteklediği düşüncesinden hareketle, konuyu anlamak için, önce İncil, Revelation/Esinleme, Bölüm 12:1 ile başlayalım.

Kadın ve ejderha

1- Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı ve başında on iki yıldızdan oluşmuş bir taç vardı.
23 Eylül 2017'de Güneş, Başak burcu’nda, bu da, Güneş’e sarınmış bir kadını ifade ediyor. Doğal olarak Ay, ayaklarının altında kalıyor. Başındaki 12 yıldızdan oluşan taç ise; Zodyak takımyıldızı Aslan’ın 9 yıldızının yanı sıra, üç gezegen (Merkür, Venüs ve Mars) 12 yıldızlı tacı ifade ediyorlar. Hz. Meryem’in tacı; 12 yıldızın taç şeklinde dizilmesi ile de Hz. İsa’nın doğumuna işaret eder.
Revelation/esinleme, Bölüm 12:2’ye baktığımızda ise ardından gelen satırları okuruz:

2- Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu.

3- Sonra gökte başka bir belirti göründü: yedi başlı, on boynuzlu ve yedi başında yedi taç olan, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu.

4- Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra, doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurduğu an ejderha çocuğu yutacaktı.

5- Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu.

Her yıldız, İlahi düzeninin yerine getirilmesinde bir anlam taşır. Bu yıl Jüpiter, Başak'ın rahmi olması gerektiği yere yaklaşacağı için, doğacak çocuğu temsil ediyor. Jüpiter yaklaşık 12 yıl Güneş etrafındaki yörüngesinde gezinir; bu nedenle Jüpiter burçlar arası takımyıldızlar boyunca geçerek, her birinde yaklaşık bir yıl geçirir.

Aslında Jüpiter'in 12 yılda bir, Başak’ın rahmine karşılık gelen bölümüne yaklaştığı da bilinmektedir. Jüpiter, sistemimizdeki gezegenlerin en büyüğüdür, yani gezegenlerin "kralı" olarak, 23 Eylül’de Başak'ın merkezinde olacak. 23 Eylül'den sonra, haftalar geçtikçe, Başak’tan çıkıp doğuya kadar ilerleyecektir.

Roma döneminde Jüpiter, Eski Yunan'daki Zeus'a eşdeğer en güçlü tanrıydı. Norveç geleneğinde ise Thor.

12 rakamının ezoterik anlamı; zafere, aydınlanmaya, barışa, tamamlanmaya bağlanır, kısaca 12 Havari, 12 İmamlar, yılın 12 ayı, 12 burç, gecenin ve gündüzün kalbi olan saat 12, Kem ülkesinde yeraltına açılan kapı sayısı 12, 12 Roma hukuk tableti, Herakles’in 12 görevi, 12 Musevi kabilesi, Olimpos'un 12 tanrı konseyi, 12 Tapınak şövalyesi, 12 Buda asil öğrencisi, Kudüs’ün 12 kapısı ve her kapısının üzerinde toplam 12 melek örnekleri verilebilir.

12 yıldızın taç şeklinde dizilmesi Mesih'in doğumunun işareti olacaktır. Ay bir ay içinde faz döngüsünü geçer ve ekliptik bütününü dolaşır. Norton'un Yıldız Atlası'na bakılırsa, Başak başının etrafında 12 yıldız görülebilir.

Astronomik terminolojiye göre: (1) Pi, (2) Nu, (3) Beta (ekliptik yakınında), (4) Sigma, (5) Chi, (6) Iota, (7) Theta, (8) Star 60, (9) Delta, (10) Star 93, (11) Beta ve (12) Omicron. Buna rağmen hizalanmada Merkür-Venüs ve Mars’ın, periyodik olarak koruduğu ifade edilen yerleri önemlidir.

Jüpiter Başak'ın merkezinde, yörünge dönemi 12 yıldan biraz daha az, bu nedenle Jüpiter, her 12 yılda bir Başak'ta olacaktır. Başak burcunda Ay ve Jüpiter düzenli aralıklarla ortaya çıkıyor. Bu, önemli" bir göksel düzenleme için belirleyici faktör. Bu temel düzenleme, daha önce, 1055, 1293 ve 1483 yılı Eylül aylarında belirmiştir.

Esinleme bölüm 12 şöyle devam eder:

5- Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü.

6- Kadın ise çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı.

7-8- Gökte savaş oldu. Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler.

13- Ejderha, yeryüzüne atıldığını görünce, erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı.

17- Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalan ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya olan tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti.

Bu işaret, kuyrukluyıldız gibi ejdersi bir gökcisminin adeta Jüpiter'i gizleyerek dolaşımına ve olası korkutucu etkilerine bağlanabilir. Bunun yanında, yeni bir ''Küresel Kaos Dönemi''nin başlangıcına işaret ettiği ya da bir dönemin kapatılmasına ve yeni bir dönemin gelişine işaret ettiği düşünülebilir.

Nihai bir uyarı olarak da ele alınması gerektiğini algılamamız da mümkündür.

Sorumsuz çevre tahribatının son bulmasını beklerken, bu zincirleme reaksiyonların, maddi ve manevi kirlenmenin nasıl bir çığ gibi büyümeyeceğini garanti edebiliriz?

Önümüzdeki birkaç yıl boyunca dünya olaylarını etkileyecek gelişmelerin, arınma, barış ve adaletten yana olması dileği ile, esen kalın.

NOT: 24 Ağustos -23 Eylül arası Güneş Başak'tadır. 24 Eylül - 23 Ekim arası Terazi'dedir. 24 Eylül 2017 Güneş Terazi burcunun hizasındadır. Ancak gerçekte günümüzde Terazi Takımyıldızı olması gereken yerde değil. Güneş, Terazi takımyıldızının hizasına ancak Ekim sonunda varıyor ve 23 Kasım'a kadar ulaşıyor. JÜPİTER; 23 Eylül’de Başak'ın merkezinde olacaktır. 23 Eylül'den sonra, haftalar geçtikçe, Başak’tan çıkıp doğuya kadar ilerleyecektir.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
17 Eylül 2017
www.facebook.com/okultizmveenerji