İslamiyet

Prof. Dr. Reşat Öngören'e göre üç aylar ve kandillerin önemi

İlahiyatçı ve mutasavvıf Prof. Dr. Reşat Öngören, İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan ve üç aylar olarak adlandırılan dönemin bol ibadet ve dua ile geçirilmesini tavsiye etti

Prof. Dr. Reşat Öngörene göre üç aylar ve kandillerin önemi

Halk arasında “üç aylar” diye anılan zaman diliminin Allah’ın merhamet, bağışlama ve ihsanının zirveye çıktığı kutlu bir zaman dilimi olduğunu ifade eden tasavvuf araştırmacısı Prof. Dr. Reşat Öngören, “Allah’ın merhameti, bağışlaması ve ihsanının bütün alemleri kapladığı bu kutlu zaman dilimini bolca ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle çok iyi değerlendirmek gerekir. Özellikle Gazze’de İsrail zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizin kurtuluşu için çokça dualar edelim.” tavsiyesinde bulundu: 

Üç aylar; Allah’ın merhamet ve ihsanının zirveye çıktığı kutlu zaman dilimi

Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu aylarda Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gibi önemli kandillerin yer alması üç ayların değerini daha da arttırıyor.

Üç ayların ilki olan Recep ayı, Kur’an-ı Kerîm’de “haram aylar” diye anılan savaşın yasaklandığı ve kendilerine saygı gösterilmesi emredilen dört ay (Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) arasında yer alır:  Peygamberimiz (a.s.) Recep ayı girdiğinde, ‘Allahım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır!’ şeklinde dua ederdi. Öte yandan Resul-i Ekrem’in Şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında zikredilir. O, ‘İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum’ buyurmuş. Ramazan dışındaki en faziletli orucun Şaban’da tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Ramazan ayı ise Kur’an’ın indirilmeye başlandığı oruç ayıdır.”

Miraç'ta Âmenerresûlü indirildi ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdelendi

Kutlu gecelerden Regaib ve Mirac kandili Recep ayı içinde yer alır.

“Recep ayının ilk cuma gecesi Müslümanların çoğunluğu tarafından Regaib kandili olarak kutlanmakta, Mirac hadisesinin gerçekleşme tarihi de Recep ayının 27. gecesi olarak kabul edilmektedir.

Bilindiği gibi Resul-i Ekrem’in bir gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya yaptığı yolculuktan sonra Kudüs’ten göklere yükselmesine Mirac denilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.) yedi kat göğün her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberle buluştu, ardından Allah’ın huzuruna çıktı. Beş vakit namaz burada iken farz kılındı. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem’e Miracda Bakara suresinin son ayetleri (Âmenerresûlü) indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.”

Berat gecesi'nde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Kabe istikametine çevrildi

Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanan Berat kandili hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Reşat Öngören, “Peygamberimiz; ‘Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der’ buyurmuştur. Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Berat gecesinde vuku bulduğuna dair rivayetler geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.” diye konuştu.

Kur’an’ın tamamı toplu olarak Berat gecesi dünya semasına indi

Kur’an’ın tamamı toplu olarak Berat gecesi dünya semasına indirildi, Kadir gecesinde de ayetler peyderpey inmeye başlandı. Kandil gecelerinin en önemlisi olan Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alır ve çoğunluğa göre 27. gecesi olarak kabul edilir..

Allah’ın merhameti, bağışlaması ve ihsanının bütün alemleri kapladığı bu kutlu zaman dilimini bolca ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle çok iyi değerlendirmek gerekir. Özellikle Gazze’de İsrail zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizin kurtuluşu için çokça dualar edelim. Maddi olarak elimizden ne yazık ki pek bir şey gelmiyor, bari dualarımızla onlara imdat eyleyelim.

Yorumlar