Yurt

Sağlık Hizmet Bedeli Yönetmeliği değişti

Sağlık Hizmet Bedeli Yönetmeliğinde değişiklik yapan karar Resmî Gazete’de yayınlandı.

Sağlık Hizmet Bedeli Yönetmeliği değişti

Resmî Gazete’de 25 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan kararda, Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararda, yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘e’ bendinin yürürlükten kaldırıldığı  ve  ‘ç’, ‘d’ ile ‘ğ’ bentlerinin değiştirildiği belirtildi.

Eklenen ve değiştirilen bentler ise şu şekilde sıralandı:

Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, şekilinde değiştirildi.

Yorumlar