Dünya

WHO'dan Çocuğa karşı şiddeti önlemek için 7 strateji

INSPIRE, ülkelerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve müdahale etmek için yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşmakta.

WHOdan Çocuğa karşı şiddeti önlemek için 7 strateji

Dünya Sağlık Örgütü'nün  (WHO) Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Stratejiyi ortaya koyan yayını INSPIRE'ın Tanıtım Toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü İstanbul’da Nirengi Derneği tarafından gerçekleştirildi.

INSPIRE devletten toplum tabanına, sivil toplumdan özel sektöre kadar çocuk ve gençlere karşı şiddetin önlenmesine ve müdahale edilmesine yönelik kararlılık ortaya koyan herkesin faydalanabileceği, kanıta dayalı bir kaynak.

INSPIRE çalışması, ülkelerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve müdahale etmek için yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşmakta.  Bu çalışma, ülkelerin ve toplulukların çocuğa karşı şiddeti önleme çalışmalarına, mevcut en iyi uygulama kanıtlarından oluşan bir grup strateji ile destek veriyor.

INSPIRE'ın içerdiği yedi strateji şu şekilde.

  1. Kanunların uygulanması ve icrası;
  2. Normlar ve değerler,
  3. Güvenli ortamlar,
  4. Ebeveyn ve bakım verenlere destek,
  5. Gelir ve ekonomik güçlendirme,
  6. Müdahale ve destek hizmetleri,
  7. Eğitim ve yaşam becerileri.

Nirengi Derneği İletişim ve Görünürlük Koordinatörü, İdil Türkmen “Verilere baktığımızda yalnızca geçtiğimiz yıl, dünya çapında yaklaşık 1 milyar çocuğun fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Ayrıca, dünya genelinde her 4 çocuktan 1'inin fiziksel istismar mağduru ve neredeyse her 5 kız çocuğundan 1'inin hayatı boyunca en az bir kere cinsel istismara maruz kaldığını biliyoruz. Bu verilerin de açıkça ortaya koyduğu üzere, çocuğa karşı şiddetin çapı inanılmaz bir büyüklükte ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Biz Nirengi Derneği olarak kanıt temelli uygulamalara dayanan INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji çalışmasını çok önemli buluyoruz.” dedi.

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç “ INSPIRE setinde yedi stratejinin bir arada uygulanması ve birbirini desteklemesi hedeflenmektedir. Stratejilerin en üst düzeyde etkili olabilmesi için çok sektörlü bir plan dahilinde uygulanmaları çok önemlidir. INSPIRE paketinin de ortaya koyduğu üzere, tek bir sektörün bütün müdahale paketini tek başına sağlaması mümkün olmadığından ve tek bir devletin çocuklarına yönelik olarak büyüyen ve ulusal sınırları aşan tehditleri tek başına ortadan kaldırması mümkün olmadığından bu sürecin olmazsa olmazı koordinasyon mekanizmalarıdır. Bu bağlamda, burada sunulan paketin uygulanmasına yönelik çalışmalar hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında iş birliğini ve öğrenmeyi teşvik etmelidir.” dedi.

INSPIRE setinin setinin ülkemize uyarlanması çalışmalarını Nirengi Derneği üstlendi

INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesine Yönelik Yedi Strateji setinin ülkemize uyarlanması ve 2019 yılı içerisinde kullanıma hazır olmasına yönelik çalışmaları Türkiye’den Nirengi Derneği üstlenmiştir. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Adliyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Barosu, Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) , Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) , Kızılay ve diğer birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin katılımıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Nirengi Derneği ev sahipliğinde INSPIRE: Yuvarlak Masa Toplantısı organize edilmiştir.

Yuvarlak masa toplantısında çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik mevcut en iyi kanıtlarla ortaya konan yedi stratejinin her biri alt grup çalışmalarıyla derinlemesine incelendi ve ileriki günlerde yuvarlak masa toplantısı raporu yayımlanacak.

Yorumlar