yunan-mitolojisi

Mitoloji

Yeraltı Tanrısı Hades ve Persephone'nin Öyküsü

Yunan mitolojisinde Hades ve Persephone'nin hikayesi, doğanın döngüsünü açıklayan etkileyici bir efsanedir. .Bu mitolojik anları, ölüm ve yeniden doğuş, karanlık ve aydınlık arasındaki dengeyi de sembolize...

Mitoloji

Destansı Mücadelelere Konu Olan Titanlar SavaşI ve Etkileri

Titanlar Savaşı, Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki büyük bir mücadeleyi ifade eder. Bu savaş, Titanlar ve Olimposlu tanrılar arasında gerçekleşmiştir ve evrenin hakimiyeti için yapılan bir savaştır....

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Avcı Akteon

Yunan Mitolojisine göre Avcı Akteon, avcılık hünerlerinin daha üstün olduğu ortaya çıkınca, kızan Tanrıça Artemis tarafından geyiğe dönüştürüldü ve kendi av köpeklerine parçalattırıldı.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinde kadının konumu

Mitlerin zamansız bir zamanın hikâyesi olduğunu söyeyen Doç. Dr. Serap Yüzgüller, Mitolojide kadının temsil edilme biçimlerini Evin Arslan'a anlattı.

Mitoloji

Yarım Akıllı Titan: Epimetheus

Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Mitoloji

Harpyalar: Kapıp kaçıranlar

Aello ve Okypet adından sık söz edilen iki Harpia'dır. Bazı kaynaklarda üçüncü bir Harpya'nın sözü geçer, Kelaino diye anılan bu yaratık fırtınadan önceki gök kararmasını simgeler.

Mitoloji

Pandora’nın kutusu

Zeus, insanların Prometheus’un armağanı ateşten aldığı güç nedeniyle mutsuzdu. Bu yüzden insana çok güçlü bir zaaf vermek üzere bir komplo tasarladı. Böylece sahneye kadın çıktı.

Mitoloji

Denizlerin ve atların tanrısı: Poseidon

Eski Yunan’da Poseidon’a tapınmak çok yaygındı. Denizciler denizin sakin kalması için ona kurbanlar adıyordu.

Mitoloji

Yunan mitolojisinde tanrılar

Yunan mitolojisinde tanrılar dünya üzerindeki egemenliklerine göre üç grupta incelenmektedirler

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Hera

Hera, tipik Yunan Tanrıçası olarak Yunan yarımadasının ırk, soy, din ve dünya görüşlerini, çıkarlarını Anadolu’ya ve Ege’ye karşı savunmuştur.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinde bir anne titan: Leto

Leto, Yunan mitolojisi ye göre; ikizlerini, sürekli olarak kocasının âşıklarından intikam almaya çalışan tanrıça Hera’nın gönderdiği dev yılandan korumaya çalışan talihsiz anne titandır.

Yurt

Aşil'in kılıcı operasyonla ele geçirildi

Yunan mitolojisinin en önemli savaşçısı Aşil'in (Akhilleus) kılıcı olarak bilinen yaklaşık 3 bin yıllık Miken kılıcı ile Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı "İskender Büstü" ve heykeller yakalandı....