valiler-kararnamesi

Yurt

Elli yedi vilayete yeni vali atandı

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.