turk-mitolojisi

Mitoloji

Çinliler Ergenekon Destanını değiştirdi iddiası

Türk Mitolojisi üzerine araştırmalar yapan Asyalı işadamlarından Altay Orda Derneği Başkanı ve Şamanik ruhani lider Akay Kine, Türklerin Bozkurt Destanının bilindiği gibi olmadığını iddia etti.

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Parmak Adam Erkecey

Ecene nedir? Erkecey kimdir?

Mitoloji

Türk Mitolojisinde Kurt Motifi

Hun destanlarına göre Türkler erkek kurttan, Göktürk destanlarına göre ise Türkler dişi kurttan türemişlerdir.

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Ülgen Han ya da Bay Ülgen

Ülgen kimdir? Tanrı Ülgen'in özellikleri, bilinen diğer adları nelerdir? Türk Mitolojisindeki Ülgen'in diğer mitolojilerde özdeş tutuluğu tanrılar hangileridir?

Mitoloji

Gül-Senuber Öyküsü: Gül ü Sanavber Hikayesi

Gül-Senuber nedir?