munferice

Kültür Sanat

408 yıllık Tarihi Caminin çinilerini sıvamışlar

Antalya'nın en eski Osmanlı camileri arasında yer alan 408 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki skandalı bir tarihçi fark etti.

Kültür Sanat

Münferice Kasidesi'nin Türkçesi

Tunuslu şair İbnü’n-Nahvî’nin Münferice kasidesi.