ereskigal

Mitoloji

Hitit Mitolojisinin tanrı ve tanrıçaları

Hittitlerin varlığına ianandıkları pek çok tanrı ve tanrıçaları vardı.