el-kasidetul-munferice

Kültür Sanat

Münferice Kasidesi'nin Türkçesi

Tunuslu şair İbnü’n-Nahvî’nin Münferice kasidesi.