bilimsel

İnsan en çok hangi yaşlarda mutlu oluyor?

Her ne kadar, insanın yaşadığı olayların arasındaki farklılıkların yanı sıra hangi ülkede yaşadığına göre sonuçlar farklılık içerse de çan eğrisinin tepesindeki ortalama yaş sınırı 32.

İnsan en çok hangi yaşlarda mutlu oluyor?

Springer Indicators Research bülteninde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre; insanların en mutlu olduğu yaşlar 30 ile 34 arasında. 

Doğal olarak her insanın hayatı için bu geçerli değil. Araştırma sonuçları istatistiksel bir eğri içeriyor ve  30-34 yaş aralığı o eğrinin zirve kısmını oluşturuyor.

Katılımcının yaşı ve yaşadığı olayların arasındaki farklılıkların yanı sıra hangi ülkeden oldukları sonucu büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin Fransa, 20’li yaşların ortasından 80 yaşına kadar benzer bir mutluluk düzeyini sürdürüyor.

Veriler, 13 farklı ülkeden 17.000’den fazla kişiyi içeren SHARELIFE adlı retrospektif bir modülden alındı. Katılımcılar hayatlarının geçmiş dönemlerinin tarihsel bir incelemesini yaptılar ve diğer soruların yanı sıra hayatlarının en mutlu evresi hakkında sorular soruldu.

Ancak, tüm ülkeleri ve cinsiyeti hesaba kattığımızda, sonuçlar 30-34’te net bir zirve gösteriyor ve bu yılların çoğu insanın hayatının en mutlu yılları olduğunu gösteriyor. Bu noktadan itibaren bazı katılımcılar benzer bir mutluluk dönemini onlarca yıl sürdürüyor olsa da, bu çalışma yaşamın ilk yıllarında mutluluk algımızın geliştiğini gösteriyor. Kişisel ve aile hayatındaki değişiklikler, 20’li yaşlarımızda keskin bir yükseliş trendi ile sonuçlanıyor ve sonraki yıllarda doruğa ulaşana kadar (bazı durumlarda bu nokta plato olarak sürüyor) refahımızı iyileştiriyor.

CHIP Online

Yorumlar