Uzay

Saçlı kara delikler ve Hawking’in bilgi paradoksu

Kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenler, kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyuyor.

 Saçlı kara delikler ve Hawking’in bilgi paradoksu

Bilim insanları, kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri “saçlılık teorisinin”, ilk kez ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından 1974’te tanımlanan “bilgi paradoksunu” açıkladığını iddia etti.

BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğinyerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını belirtti.

Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize “kuantum saçı” adını verdi.

Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından “bilgi paradoksu” olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.

Çalışma, “Physical Review Letters” dergisinde yayımlandı.

Bilgi paradoksu nedir? 

Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.

Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğuna ilişkin uzun yıllar yürüttüğü araştırmaların ardından Hawking, “Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar” adlı makalesinde, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini belirtmişti.

Yorumlar