Astroloji

Hangi padişahın burcu neydi?

Osmanlı Padişahlarının burçları neydi?

Hangi padişahın burcu neydi?

Yavuz Sultan Selim – Terazi burcu: Sert tabiatlı ve cesur bir padişah olan Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470 tarihinde doğdu. Tarihçiler Yavuz Sultan Selim’i sekiz yıla seksen yıllık iş sığdıran padişah olarak tanımlar. Gösterişten hiç hoşlanmaz ve devlet malını itibar için kullanmazdı. Terazi burcunun bir özelliği olarak gizli bir mükemmeliyetçilik yönü vardı. Terazi burcunun estetik ve sanata düşkünlüğü, Yavuz Sultan Selim’de vücut bulmuştu.

Fatih Sultan Mehmed – Koç burcu:  Koç burcu olan Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğdu. Burcunun en önemli özelliği aktif, dinamik ve lider vasıflı olması. Koç burcu, bir süreci tamamladığında yeni bir aşamaya geçerken zorlanmaz. Yönetme arzusu ve liderlik yeteneği ruhunda vardır. 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu sadece 20 yaşında fethettiğini düşünürsek, Fatih Sultan Mehmed’in Koç burcunun bütün özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz.

II. Bayezid – Yay burcu: Fatih Sultan Mehmed’in oğlu II. Beyazid, 3 Aralık 1448 tarihinde doğdu. Babasının bilime duyduğu ilgi, II. Beyazid’in iyi bir eğitim almasına neden oldu. II. Beyazid, cesur ve atılgan bir padişahtı. Şiir yazmayı sever, şairlerle devamlı bir araya gelirdi. İyimser, gelişimi seven, hoşgörülü ve dinamik bir yapıya sahipti. Bu anlamda Yay burcunun en belirgin özelliklerini tamamen yansıtırdı. 

Kanuni Sultan Süleyman – Boğa burcu:  Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 tarihinde doğdu. Boğa burcuna mensup olan padişah, azim ve irade sahibiydi. Karar vereceği zaman uzun uzun düşünür, verdiği karardan bir daha asla caymazdı. Onun döneminde dünyadaki Türk hakimiyeti doruk noktasına ulaşmıştı. Adaletli olması, burcunun bir özelliğiydi. Göreve getireceği insanları yeteneklerine göre değerlendirirdi. Kanun ve adalet onun için vazgeçilmez kavramlardı. Bu değerlere bağlılığı nedeniyle ona Kanuni denirdi. Padişahların burçları söz konusu olduğunda Kanuni Sultan Süleyman’ın burcunun tüm özelliklerini yansıttığını söyleyebiliriz.

II. Mahmud – Yengeç burcu: Padişahların burçları listemizde sıra II. Mahmud’ta. Osmanlı’nın en yenilikçi padişahlarından biri olan II. Mahmut, 20 Temmuz 1785 tarihinde doğdu. Yengeç burcu olan padişah, ailesine bağlılığı ve yurt sevgisiyle burcunun temel özelliklerini yansıtırdı. Hükümdarlığı boyunca en temel amacı devleti hem sosyal hem de siyasal açıdan ileriye taşımaktı. Avrupa’daki yenileşme hareketlerini benimsemişti ve ülkenin kötü gidişatını durdurmaya çalıştı. Tüm yengeç burcu insanları gibi koruyucu ve himayeci bir tavra sahipti.

II. Abdülhamid – Başak burcu:  21 Eylül 1842 tarihinde doğan II. Abdülhamid; titiz, çalışkan, mükemmeliyetçi ve detaycı özellikleriyle billinen başak burcuna mensup. Sultan Abdülhamid gerçekten en detaycı padişahlardan biriydi. Onun döneminde alınan önlemler her ne kadar bugünün demokrasi ilkelerine aykırı olsa da İmparatorluğun uzun bir süre daha yaşamasına neden oldu. Bugün hala faaliyet gösteren pek çok eğitim, sağlık ve sosyal kuruluşun temeli onun döneminde atıldı.

II. Selim – İkizler burcu: 28 Mayıs 1524 tarihinde doğan II. Selim; zeki, esprili ve çok yönlü kişilik özellikleriyle tam bir ikizler burcu insanını yansıtırdı. İyi bir iletişim yeteneğine sahip İkizler, kelime oyunlarına ve dinamik sohbetlere ilham verme özellikleriyle bilinir. II. Selim’de burcunun özelliği olarak iletişim yönü güçlü bir padişahtı. Babası Kanuni Sultan Süleyman gibi edebiyata meraklı ve şiir yazma konusunda çok başarılıydı. En bilinen beyitlerinden biri şöyle: “Biz bülbül-i muhrik-i dem-i sekvayi firakız Ateş kesilir geçse saba gülşenimizden”

Genç Osman (II. Osman) – Akrep burcu:  Zeki, enerjik ve cesur bir padişah olan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde doğdu. Akrep burcuna mensup olan padişah, bu burcun tipik özelliklerine sahipti. Kararlı ve değişime eğilimli bir karakteri vardı. Beş dili çok akıcı bir şekilde konuşur son derece yenilikçi kararlar alırdı. Tahta çıkar çıkmaz, devletin üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamını değiştirmişti. Onun kendini ve devleti yenileme arzusu tahtan indirilmesine sebep oldu. Eşine az rastlanır bir şekilde Yedikule zindanlarından boğularak öldürüldü.

IV. Murad -  Aslan burcu: Sultan IV. Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde doğdu. Aslan burcuna mensup olan padişah, son derece otoriter ve sert bir yapıdaydı. Hükümdarlık döneminde gece sokağa çıkmayı, içki ve tütün tüketmeyi yasaklamıştı. Aslan burcunun yönetici ve koruyucu olma özelliklerinin tamamını yansıtırdı. Aynı zamanda mükemmeliyetçi ve enerjik bir kişiliğe sahipti.

II. Ahmed – Balık burcu: 25 Şubat 1643 tarihinde doğan II. Ahmed, Balık burcuydu. Devlet işlerini çok yakından takip etse de fazlaca içine kapanık bir padişahtı. Yazma sanatına hayran, hat sanatında ise ustaydı. Şairleri ve şiirlere fazlaca düşkündü. II. Ahmed, bu özellikleriyle balık burcunun tüm özelliklerini taşıyordu.

 II. Mustafa – Kova burcu: II. Mustafa, 6 Şubat 1664 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kova burcuna mensup olan padişah, iradeli ve kararlı bir yapıya sahipti. Tahta çıktığı 3. gün yapacağı işleri detaylı bir şekilde anlatan hatt-ı hümâyûn yayınladı. Bu metinde; zevk, sefa ve rahatı kendine haram eylediğini yazmıştı. Sık sık milletine yapacağı hizmet için sıkıntının her türlüsüne katlanacağını belirtirdi. Onun bütün özellikleri vizyon sahibi kova burcunu yansıtır. 

III. Osman – Oğlak burcu :  III. Osman, 2 Ocak 1699 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şefkat ve merhamet sahibi olan padişah, Oğlak burcuydu. Gelişmiş görev bilinci burcunun en belirgin özelliğiydi. III. Osman bu özelliğini sürekli gösteren bir padişahtı. Kılık değiştirerek halk arasına karışır ve insanların sorunlarını dinlerdi. Tahta çıktığı 56. yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için aynı zamanda sabırsız ve sinirli bir kişiliği de vardı.

Yorumlar