Kültür Sanat

Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı ve küratörler SAHA'ya çağrılıyor

SAHA Derneği'nin SAHA Studio, 6 aylık program süresince katılımcılarına kişisel çalışma alanı, şerefiye ve üretim bütçesinin yanı sıra küratöryel geri bildirim, üretim desteği, öğrenme ve ağ kurma fırsatı sunuyor.

Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı ve küratörler SAHAya çağrılıyor

SAHA Studio Haziran-Aralık 2024 tarihleri arasındaki 8. dönemi için, programın Unkapanı, İMÇ'de yeniden yapılanma sürecini yansıtan açık çağrı yöntemini benimseyerek, SAHA'nın Türkiye'deki güncel sanat ortamına katkıda bulunma misyonu doğrultusunda daha geniş bir sanatçı grubuna ulaşmayı hedefliyor.

SEÇİCİ KURULDA YER ALAN SANATÇILAR

Programın 8. dönemi için, geçmiş dönem katılımcılarından Larissa Araz, Kerem Ozan Bayraktar, Ege Kanar, İz Öztat, Burcu Yağcıoğlu, Burak Delier ve Gizem Karakaş işbirliğinde yürütülen ön eleme sürecinin ardından, sanatçı Taner Ceylan, bağımsız küratör Eda Berkmen ve SAHA Interim Direktörü Serra Yentürk'ten oluşan Seçici Kurul, inceleyeceği geçerli başvurular arasından final aday listesine kalan sanatçılarla mülakat yaparak beş sanatçıyı belirleyecek. 

SANATÇILAR İÇİN MECRA VE YAŞ SINIRLAMASI YOK

Görsel sanatlar alanından davet edilen sanatçılar için belirli bir mecra ya da yaş kriteri bulunmazken, sanatçıların SAHA Studio olanaklarından yararlanma potansiyellerine, bireysel ve karşılıklı deneyimleriyle SAHA Studio'da yaratacakları etkileşime ve İstanbul dışından sanatçılara fırsat verilmesine dikkat ediliyor. 

SANATÇILARA SAĞLANAN İMKANLAR

SAHA Studio tarafından sağlanan olanaklar: - SAHA Studio’daki ortak kullanımlı mekânda bireysel çalışma alanı - Şehir dışından davet edilen katılımcılar için konaklama ve ulaşım - Sanatçı şerefiyesi ile araştırma, eser üretimi, sergi ve etkinlik giderleri için (165.000 TL'ye kadar) bütçe - Üretim ve kuruluma yardımcı temel ekipman ve ekip desteği - Küratöryel, editoryel, profesyonel ve hukuki danışmanlık - SAHA'nın düzenlediği programlarına katılım...

SANATÇILARDAN İSTENEN BELGELER

Başvuruda sunulacak belgeler: 

  • - Başvuru formu 
  • - Proje Teklifi (maks. 500 kelime) 
  • - Taslak bütçe 
  • - Özgeçmiş / CV (maks. 2 sayfa) 
  • - Portfolyo - Basın ya da katalog taramaları (varsa) 

Tüm belgeler yukarıdaki sırayla 3 MB’ı geçmeyen tek bir PDF'de birleştirerek "SAHA Studio 8 - Başvuru" konu başlığıyla sahastudio@saha.org.tr adresine gönderilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ :         21 Nisan 2024, 18.00 (GMT+3) 

1-21 Nisan 2024 :                     Başvuru dönemi 

22 Mayıs - 19 Haziran 2024 :   Değerlendirme dönemi 

20 Mayıs - 3 Haziran 2024 :     Kısa listeye kalan sanatçılarla mülakat 

3 - 6 Haziran 2024 :                  E-posta ile duyuru 

10 Haziran 2024 :                         Genel duyuru

Yorumlar