İslamiyet

Camiler ne zaman, hangi şartlarla açılacak

Camilerle ilgili karar 29 Mayıs 2020 Cuma günü verilecek. İçişleri Bakanlığında gönderilen 'cami ve mescit' genelgesine göre camiler şu şartlarla ibadete açılacak.

Camiler ne zaman, hangi şartlarla açılacak

Camilerle ilgili karar 29 Mayıs 2020 Cuma günü verilecek

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı aktarılan genelgede, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen kurallar sıralandı.

Buna göre; cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak. Öncelik cami bahçesi ve avlusu, açık alanlar olmak üzere mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

ABDESTHANE, ŞADIRVAN VE TUVALETLER AÇILMAYACAK

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek. Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak. Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest gibi ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

TESPİH, RAHLE VE AYAKKABI ÇEKECEĞİ OLMAYACAK

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak. Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

HERKESİN SECCADESİ AYRI OLACAK

Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak. Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlara  seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.

Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır türü yaygılar kullanılmayacak. Cami ve mescit girişlerinde ve ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak. Topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak. Cemaatin el sıkışma, musafaha, kucaklaşma gibi fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.

İKRAM YASAK

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek. Sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek etkinlikleri ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek. Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak satışına izin verilmeyecek.

NAMAZ SOSYAL MESAFE İLE KILINACAK

Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için vali ve kaymakamların koordinesinde; namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında, avlusunda, bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin seccadenin kaplayacağı kadar alan kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak. Cami içi, bahçesi, avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLECEK

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Bu alanların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulacak. Valilik ve kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler ile açık alanlar en geç 26 Mayıs'a kadar kamuoyuna duyurulacak.

HER CAMİ İÇİN 'CUMA HEYETİ' GÖREVLENDİRİLECEK

Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak. Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle iş birliği içerisinde temizlenmesi, dezenfekte edilmesi sağlanacak. Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az beş kişiden müteşekkil 'Cuma Heyeti' oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek. Cuma Heyeti, öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

KOLLUK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLECEK

Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacak.

Valilik ve kaymakamlıklarca belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıdaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek. Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş ve çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon, şerit, plastik duba gibi fiziki engellerden yararlanılacak.

CUMA VAAZI OKUNMAYACAK

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Yorumlar