Selçuklu Sultanı Sultan Sencer'in türbesi

Türkmenistan’ın güneyinde bulunan Mari vilayetinin Bayramali şehrinde eski Merv tarihi mirası, Türkmen hükümetince korunuyor ve yaşatılıyor.

Selçuklu Sultanı Sultan Sencerin türbesi
Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Sultan Sencer'in türbesi, eski Merv topraklarında tarihi miras olarak yaşatılıyor.

15
Selçuklu Sultanı Sultan Sencerin türbesi
Türkmenistan’ın güneyinde bulunan Mari vilayetinin Bayramali şehrinde eski Merv tarihi mirası, Türkmen hükümetince korunuyor ve yaşatılıyor.

25
Selçuklu Sultanı Sultan Sencerin türbesi
Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in türbesinin bulunduğu tarihi yapıt, yerli halkın ve Türkmenistan’ı ziyaret eden turistlerin en uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.
35