Jyotishi Dr. Lale Dinç tüm yazıları

Jyotishi, astrovedik uzmanı

Yantralar

YANTRA , (यन्त्र)YANTRA, bir meditasyon aracı ,
Kök hecesi “yam”dır.  Yam “kontrol, dizginlemek”  demektir. “-tra” ise, araç, alet demektir.

Temelde “belli belirsiz“, açıkça ise 2 ya da 3 boyutlu spiritual bir araçtır. Tahta, metal, taş üzerine çizilen, fraktal yapıda geometrik şekillerdir. Ruhsal yolda bir araç kullanmak isteyenlerler için hazırlanır.

Bir Yantra çizilmeden ve kullanılmadan önce, mutlaka Tanrı’nın onayı alınır ki kullanan kişide, O’nun lutfu tezahür etsin..

Yantralar genelde, tezahür etmiş yaşamda, bolluk, aşk, iyi iş, bol para, yaşamı iyi ve sağlıklı yaşamak için istenir ve kullanılır. Bu tarz genelde batı geleneğidir.
Doğu geleneğinde ise, yantra, zihni dengelemek ve ruhsal hedefe ulaşmak için kullanılır.

Kosmosun simgesi olan Sri Yantra’ya ithaf olunur ki Ana tanrıça yı temsil eden Sri Yantra, hem ana hem babadır, ancak yantraların böyle ithafı ve kullanılması hatalıdır… Sri Yantra’nın bolluk ve bereket ve şans simgesi olan Lakşmi ile özdeşleşmesi de hatalıdır. Eril simgeler olan Ganesha ve Kubera için de yantralar vardır.

Kompleks şekilli mantranın gövdesinde , tek heceli mantra bijaları (heceleri  kökleri) bulunabilir.Yantra dizaynında, odak noktası merkezdir… Merkezde bulunan bindu, ya da nokta, Locus Mundi olup , “yaratılışın tezahür etmemiş gücününün merkezini” işaret eder. Dikkat buraya çekilmelidir.

Yantradaki daire, kare, üçgen gibi diğer geometrik şekiller de “yaratılışın henüz tezahür etmemiş devrelerini” gösterir. 

Böylece hazırlanan her Yantra, evreni ve evrenin tezahüründeki tanrısallığı anlatır.
Mandalalar ise , soyut geometrik şekiller olup sadece evrenselliği simgeler, tanrısallığı temsil etmez.

Yantralar birer mandaladır. Oysa mandalalar yantra değildir.

Kadim bilgilerde Sri Shiva, eşi tanrıça Parvati’ye, yantranın manasını şöyle açıklamıştır: “Bir yağ lambası için, yağ nasıl bir esans ise, insandaki tanrısallık için de Yantra öyle bir köktür”

4 tip Yantra vardır :

1-     Shakta Yantralar, mutlak bilginin kaynağındaki tanrılar içindir,
2-     Astrolojik Yantralar, 9 gezegenin dizginlenmesi içindir
3-     Mimari Yantralar, tapınakların planları içindir
4-     Numerolojik Yantralar, talisman gibi kullanılan, sayıların belirli mana halinde dizilimidir.

Yantralarda kullanılan geometrik şekillerin manaları:

* Daire: Su elementi enerjisi
* Kare: Toprak elementi enerjisi
* Ucu yukarı üçgen: Ateş elementi enerjisi
* Ucu aşağı üçgen:  Su elementi bilgi enerjisi
* Diagonal çizgi: Hava elementi enerjisi
* Yatay çizgi: Su elementi enerjisi
* Dik çizgi: Ateş elementi enerjisi
* Nokta: Eter elementi enerjisi

Astrolojik Yantralar, 9 gezegenin, belirli bir zaman ve pozisyonda dizilimini gösterir. Hindu geleneklerinde yararlı olarak kabul edilir. Kağıt, değerli taşlar, metal tabakalar ve alaşımların üzerine yapılır. İnanışa göre, hazırlanan yantraya sürekli odaklanmak, şans inşaasına yol açar. Malefik gezegenlerin karmik olarak şifalanması veya benefik olanların etkilerinin artırılması için yapılır. Bu, karma üzerine etkidir.

Gezegenlerin yantraları:

Güneş  - Surya , Gayatri ve Vishnu Yantra
Ay  - Sri  ve Lakshmi Yantra
Mars - Mangala Yantra
Merkür - Vishnu Yantra
 Jupiter - Ganesh Yantra
 Venus - Sri ve Lakshmi Yantra
 Saturn - Shri Shanti Yantra 
 Rahu - Kali ve  Durga Yantra
 Ketu - Mahamrityunjaya Yantra

Yantrayı çizecek kişinin hayli eğitimli olup, hangi yantranın o işyerine şifa getireceğini , mutlak olarak tespit etmesi şarttır. Yantralar, karma ile tamamen ilgilidir, bu yüzden, nereden, kimden aldığımız ve ne için kullanacağımız çok önemlidir.

Yantraların altın bir iğneyle çizilmesi önerilir.  Çizen kişinin çok eğitimli ve saf bir enerjiye sahip olması gerekli.

Her Yantra, herkese verilemez, içerdikleri mantra bijaları herkesin yapısına uymaz. Aynen Mantralar gibi. Okült kozmik titreşimler içeren, aslında çok boyutlu olan Yantralar çok özenle ve kişiye özel yapılmalıdır. Yantralar, sadece okuyarak ve kendi kendine yorumlar yaparak çizilemez.. Mutlaka yoga pratiği şarttır. ( yoga : birleşme, birlik bilincine sahip olma hali)

Bu yüzden her önüne gelen Yantra çizemez, Mantra veremez.

Yazı başlığındaki  Ganesh Vidya Yantra, Gurujim Sanjay Rath’ın yazısından alınmış olup , “Ganesha dvadasanama stotra’” da Sri Narada öğretileri ışığında çizilmiştir. 12 yaprak ve kapısında Ganesha’nın koruduğu “kalp lotusu” simgeler. Mucizevi ve çok özel bir Yantradır. Çok çeşitli amaçlar için kullanılır.

Örneğin şekildeki Kurma-Deva-Yantra (Saturn, Batı ), bir işyeri ya da evin batı kısmındaki ziyanı şifalayabilir .

Matsya-Deva-Yantra (Ketu, kuzeydoğu)..Bu Yantra , bir mekanda kuzeydoğu yönündeki tuvaletin getireceği negatif enerjiyi dengeler.

Narasimha Koruma Yantrası. Negatif gezegensel enerjilerden korur.

Jyotishi Dr. Lale Dinç - Mistikalem.com
info@astrovedik.com / 
http://astrovedik.blogspot.ae/

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ