Vücudunuzdaki benler size ne söylüyor?

İnsan vücudundaki benlerin mesajlarını biliyor musunuz. İşte moleofozi denilen benleri yorumlama tekniği ve vücudun neresindeki benin hangi anlama geldiği.

Vücudunuzdaki benler size ne söylüyor?
İlginizi çekebilir

Moleofozi aslında benler üzerinden bakılan bir fal türüdür. Güvenilirliği yoktur. Ama ğek çok Yeniçağ akımı gibi, "fala inanma faldan da geri kalma" kabilinden hala meraklısı olan bir alandır. Olayın fizyoloji ve biyoloji ile ilgisisi olduğuna iananlar olsa da bunu destekleyen bilimsel hiç bir veri olmadığını altını çizerek belirtelim de günah bizden gitsin..

Moleofozi teorisine göre; insan bedenindeki benler yorumlanarak, insan karakteri belirlenebilir ve aynı zamanda gelecekte kullanabileceği özellikler tahmin edilebilir.

Moleofozi disiplinine göre; ben bedendeki yeri, şekli ve rengi verdiği mesajı okumada en önemli etkenlerdir.

Rengine göre; koyu renkli benler yaşanacak zorluklarrı, açık renkli benler şanslı alanları işaret etmekte.

Tipine göre;  köşeli benler bazen iyi, bazen de kötü nitelikleri ifade ederken, yuvarlak, top şekilli benler insanlardaki iyiliği anlatır. Dikdörtgen şeklindeki benler ise elde edilmiş servetin mütevazı paylaşımını gösterir...

Benlerin vücutta bulunduğu yere göre verdiği mesajlar ise şu şekilde sıralanıyor. 

Alın: Alnın ortasındaki ben; itibar, servet, sevgi ve mutlu, mükemmel bir aileye işaret eder. Anın yanlarındaki benler ise kaşlarda çıkmış ben gibi yorumlanır. .

Kaşlar: Sağ kaş üzerindeyse sabır anlamındadır. Çok faal bir hayat ve iş, ev ve aile yaşamında başarı. Sol kaş ya da şakak üzerindeyse her şey tersine dönecektir. Bencillik ve tembellik nedeniyle hayal kırıklıkları oluşacaktır. Yoksul­luk çok küçük bir çabayla önlenebilir.

Gözler: Yoksulluğu ve kullanılamayan yetenekleri ifase eder. Eğer ben gözün dış köşesinde olursa, o kişi dürüst ve samimi insandır. Güvenilirdir, ancak var olmak için yaptığı müca­deleyi dengelemek için sevgiyeve takdire ihtiyaçları var­dır.

Kulaklar: Çok nadir görülen bu ben türü büyük talihtir. Kulağında beni olan insan, umulanın üzerinde servete sahip olabilir.

Burun: Samimî bir dost. Başarı ve mükemmel bir evli­lik. Mücadele etmesine gerek olmadan büyük bir servet el­de etme.

Yanaklar: Her iki yanaktaysa ciddî, çalışkan ve ağırbaşlı bir insan. Hayat, din ve siyasetle ilgili birçok teoriye ılımlı bir bakış açısı. Servet, mutluluğunuz için şart değil.

Dudaklar: İyiliksever bir karakter. Daima daha iyi şartlar için mücadele ediş.

Çene: Birçok insanın çenesinde bir beni vardır. Sağda ya da solda olsun, gıpta edilen karaktere sahip insanları belirtir. Bunlar sevgi dolu, nazik yapıdadırlar. Çalışkandır­lar, yolculuk etmeyi ve uzak ülkelerin insanlarının alışkan­lık ve geleneklerini öğrenmeyi severler. Kapasiteli ve so­rumlu yurttaşlardır; aileleri ve ülkeleri için sorumluluk al­mayı kabul etmeye heveslidirler.

***

Boyun: Eğer ben boynun önündeyse, beklenmedik bir servet. Her iki tarafta varsa, mantıksızlık. Arka taraftaysa, tutumlu davranma ihtiyacı.

Omuz: Genellikle hareketsizlikten hoşlanmayan, ya­kın çevresinden memnun olmayarak seyahat etme ihtiyacı. Sağ omuzdaki ben sağduyu, dikkat, sadık bir eş getirir. Çok çalışkandırlar. Soldaki ben ise, hem sosyal, hem meslekî yaşamda bulunduğu pozisyondan memnun olma hâli demektir.

Sırt: Herhangi bir girişim için görüşmelere girmeden önce bütün gerçekleri öğrendiğinize emin olun.

Kollar: Kibar, çalışkan, mutlu evlilik ilişkileri. Eğer ben dirseğe yakınsa, erkek, birçok savaşta savaşmak zo­rundadır. Ayrıca, erken yaşlarda dul kalabilir. Kadın da aynı özelliklere sahiptir, ancak onun sorunları iş yaşamın­da ortaya çıkar.

Koltuk altlan: Sol koltuk altında olduğunda, genç yaşlar hep mücadele ederek geçilir, ancak büyük mükâ­fatlar vardır. Öyle ki, o zenginlikler daha sonraki yılların çok mutlu geçmesini sağlayacaktır. Sağ koltuk altınday­ken, zenginlik ve güvenlilik için sürekli tedbirli ve ihtiyatlı olunmalıdır.

Dirsekler: Muazzam bir yolculuk isteği. Daima kararsız­dırlar. Genellikle bir sanat dalıyla yakından ilgilenirler. Pa­rasal yönden bir servet kazanma kapasiteleri vardır, ancak bu yönde çok nadir çalışırlar.

El Bilekleri: Tutumlu, becerikli, güvenilir. Kadındaki ben, bir evlilik; erkektekiyse, muhtemelen iki evlilik demek. Eğer her iki bilekte aynı yerde ve benzer benler varsa, buna ikizler düalitesi denir. O kişi ikili bir karaktere sahip­tir. Bu, yeri nerede olursa olsun, bütün ikili benler için geçerlidir. Yan yana iki benin, iki aşk anlamına geldiği söyle­nir.

Eller: Sağlıkta, servette ve mutlulukta, hemen her şeyde bolluk. Genellikle çok yetenekli oluş.

Parmaklar: Hangi parmak olursa olsun fark etmez. Sah­tekârlık ve karşılaşılması muhtemel zorlukları göğüsleme kapasitesi olmadığı için her şeyi abartma eğilimi.

***

Göğüs: Huysuzluğa varan kavgacı bir karakter. Bu ben tembel, bazen de kararsız bir eğilimi simgeler. Hırstan yoksun olduğu için renksiz bir meslek yaşamı ortaya çıkar. Bir erkekte bu bölge, göğüs kafesi üzeridir.

Göğüs uçları: Erkekteyse, maymun iştahlılık ve çok sayıda aşk macerasına atılma isteği. Kadındaysa, daima sosyal bir statü peşinde koşma.

Meme: Sağ memedeyse, tembellik ve aşırılık, kendini­zin ve ailenizin mutluluğu yıkılabilir. İradeli olup kendini­zi kontrol etmeye ihtiyacınız var. Bu sayede sevgiyi ve sa­hip olduğunuz çocuklarınızın huzurunu sağlayabilirsiniz. Sol memedeyse, faal ve enerjik bir insan. Mal ve para ka­zanmak için konsantre olabilme kapasitesi.

Karın: Kendi isteklerine düşkünlük. Çok fazla içkiden ve yemekten uzak durun. Bütçeniz üzerinde sıkı bir kont­rol kurun. Düzenli, sakin ve anlayışlı bir eş seçin.

Göbek: Erkekteyse, çok şanslı biri. Kadındaysa, çok sayıda çocuk sahibi olma isteği.

***

Kaba etler: Çok hırslı değil. Herhangi bir yaşam tarzını, yoksulluğu bile kabullenme eğilimidir. .

Kasıklar: Sağ kasıktaki ben, refaha rağmen kötü sağlığı haber verir. Soldakiyse, fazla refahtan yoksun manevî za­yıflığı belirtir.

Bacaklar: Erken yaşlarda birçok zorluk, ancak güç kullanarak onların üstesinden gelebilme kapasitesi. Kay­nakları har vurup harman savurmamalıdır. Tembelliğe doğru gidişten uzak durun.

Diz: Ben, sağ dizdeyse arkadaş canlısı, sevimli bir karak­ter. Büyük bir sevgili, aile ve ev yaşamından hoşlanan biri. Sol dizdeyse, müsrif ve tutarsız, ancak mükemmel bir meslekî kavrayış.

Ayaklar: Melankoliye yalan düşüncelere dalma özelli­ği. Kapalı ve sakin bir yaşamı tercih eder, ancak gerçekte sağlıklı kalmak için dengeli bir faaliyet sürdürmek ihtiya- cındadır.

Ayak bileleri: Kavgacı, sık sık da somurtkan bir yüz. Genellikle atletizme büyük bir ilgi anlatır. Bir erkekte, korku verici bir karakter. Bir kadında, espri yapma yeteneği, cesareti, sevgiyi ve dünya­sal malları başka insanlarla paylaşma isteği.

Topuklar: Mantal ve fiziksel yönden çok faal. Bir servet biriktirme becerisi (eğer böyle bir eğilim varsa) mevcuttur, ancak sürekli olarak başa belâ olan düşman edinirler, küçük çaplı sıkıntılara sebep olurlar.

Kalçalar: Kaba etlerde ben varsa, bu, göze çarpan bir özellik olarak aşırı sevgiye dayalı bir karakteri, kaba etler dışında kalçaların herhangi birinde bir ben varsa kanaat, sabır ve yaratıcılığı simgeler.

mistikalem.com

Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ