Ali Rıza Bayzan tüm yazıları

Eğitimci Yazar

Safer ayı uğursuzdur denilebilir mi?

SAFER AYININ UĞURSUZLUK GETİRECEĞİNE İNANIRSAK
BU, KENDİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET OLUR!

Safer ayı geldi ya  sosyal medyayı bela ve "musibet ayı geliyor" şeklinde kampanyalar başladı. .

Safer ayı, Hicri Takvim'in ilk ayı olan Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. 13 Kasım-11 Aralık arası Safer ayıdır 2015 için. (Hicri takvimde gün geceden başlar 12 Kasım Perşembe'yi 13 Kasım Cuma'ya bağlayan gece başlar Safer ayı)

Safer ayının bela ve musibet ayı olduğuna dair halk arasında bir inanış vardır. Bunu destekleyen kimi rivayetler de vardır; ancak bu rivayetlerin geçerliliği yoktur.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi gibi Ramazan gibi özel değer yüklenmiş zamanlar olmakla birlikte uğursuzluk yüklenen bir zamandan söz edilmez.

Kur'ân-ı Kerim'de uğursuzluktan söz eden üç âyet-i kerîme vardır ve üçü de kâfirlerin uğursuz saymalarını anlatır. Bu bile, uğursuzluğun, müslümanların işi olmadığını bize anlatmaya yeter.

Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

İslam Peygamberi'nin de şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Safer ayında uğursuzluk yoktur. Bunlar Cahiliye hurâfeleridir.” (**)

Şu da var ki uğursuzluk kehanetleri Allah'ın rahmetinden ümit kesmek anlamına geldiğini de hesaba katmak gerekir.

Burada sonuç olarak şunu da vurgulamamız gerek: Uğursuzluk geleceğine dair kesin bir inanç sahibi isek uğursuzluk bize gelmese bile, biz uğursuzluğu yaratırız. Kehanetimiz kendi kendini gerçekleştirir.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

bayzan@gmail.com

* Kur'ân-ı Kerim: Yâ-sîn sûresi, 36/7-8; Neml sûresi, 27/47; A'raf sûresi, 7/131
** En güvenilir hadis koleksiyonlarından Buhari'nin Sahih adlı kitabının Tıb bölümünde geçer. Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, "Safer" maddesi, XXXV/450-451.

Levha: “(Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!) Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin…” (Zümer Sûresi, 53. ayetten)
Hat: Celî Sülüs / Macid Ayral (Ali Rıza Bayzan, Sûfi ile Terapist)

 

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ