Ruhsal

Meditasyonun beyne etkileri bilimsel olarak kanıtlandı

Farklı meditasyon uygulamaları farklı yollarda beyni yeniden şekillendiriyor

Meditasyonun beyne etkileri bilimsel olarak kanıtlandı

Yeni bilimsel çalışma ile farklı meditasyon türlerinin beyni farklı şekillerde değiştirdiğini kanıtladı. Araştırma sonucu Science Advances dergisinde 4 Ekim'de iki ayrı makalele ile yayınlandı.

Bugüne kadar meditasyon ve insan beyni üzerine yapılan en büyük araştırmalardan biri Almanya'daki  Max Planck Enstitüsü'ndeki İnsan Kognitif ve Beyin Bilimleri bölümüne mensup sinirbilimi araştırmacılarınca gerçekleştirildi.

Arştırma ekibi 300 katılımcıyı dokuz ay boyunca meditasyon programlarında inceledi.

ReSource adı verilen proje, her biri üç aylık üç dönemden oluşuyordu. Programlar süresince, katılımcılara, dikkat, merhamet ve bilişsel becerileri geliştirmeye odaklanmış farklı üç meditasyon uyguladı.

Araştırmacılar, programların başlangıcında ve daha sonra her üç aylık dönemde  manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanarak katılımcıların beyin değişimlerini ölçtüler.

Bazı beyin bölgelerinin üç aylık periyotlarda önemli ölçüde değiştiği hatta aynı zamanda katılımcılara uygulanan meditasyon türüne göre de değişiklik görüldüğü tespit edildi.

Science Advances dergisindeki makalelerden birinin baş yazarı olan Max Planck sinirbilimi araştırmacısı Veronika Engert, "Üç ayda beyinde ne kadar çok şey görebildiğimize şaşırdık. Çünkü üç ay o kadar uzun süre değil" dedi.

Veronika Engert, uoğun meditasyon programlarından sonra beyin yapısındaki değişiklikler gözlemlendiğini LiveScience sitesine  şöyle anlattı: 

Katılımcılar üç gruba ayrıldı. Her gruba farklı meditasyon türü uyguladı. Bu, araştırmacıların beyindeki değişikliklerin meditasyon türüne göre dahafarklı bir şekilde gözlemlemize izin verdi. Örneğin, çalışmanın bir bölümünde, bir grup katılımcının günde altı gün, üç ay boyunca günde 30 dakika dikkatlilik temelli bir dikkat uygulaması istendi.  Bu tür meditasyonlarda katılımcıların gözleri kapalıyken nefeslerine odaklanmaları veya vücutlarındaki gerginliği izlemeleri öğretiliyor. 3 aylık sürenin sonunda, karmaşık düşünme, karar verme ve dikkati ilgilendiren alan olan beynin prefrontal korteksinde yoğunlaşma görüldü.

Dikkat üzerine odaklanan üç aylık oturumdan sonra bu grup, merhamet gibi bir sosyal becerinin geliştirilmesine odaklanan ve başka perspektiften bir durumu anlamak için arabuluculuk türlerine geçti. İlk oturumda olduğu gibi, sonraki iki oturumun her birinde de  insanların beyinlerinde değişiklikler görüldü. İnsanlar perspektif alma yeteneğini eğittiğinde beyin bölgelerinde bilişsel süreçler için önemli değişiklikler gördük.  İnsanlar etki ya da duyguya odaklandığında beyindeki bölgelerde duygusal düzenlemeler için önemli değişiklikler gördük.

Fakat değişen tek şey, katılımcıların beyinleri değildi. Ayrıca katılımcıların davranışlarındaki değişiklikleri gözlemledik ve bu değişiklikler beynindeki değişikliklerle eşleşti.

Stress ve meditasyon

Çalışmanın bir başka bölümünde, katılımcıların iş görüşmesine veya sınavına benzer stresli bir duruma nasıl tepki gösterdiğini ölçtük. Meditasyon yapan tüm katılımcıların, meditasyon yapmayan insanlara göre daha az stresli olduğu görüldü. Bununla birlikte, merhamet ve perspektif alma uygulayan katılımcıların, stresli durumdan sonra tükürüklerinde stres hormonu kortizolünün tutarlı şekilde daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.

Bu stres testinden sonra kortizolün yaklaşık 20 dakika sonra yükseldiğini gördük. Kortizolteki bu yükselme, sosyal eğitime sahip kişilerde yüzde 51 daha düşüktü.

Araştırmanın bir eksikliği, katılımcıların herhangi bir zihinsel sağlık durumu olmayan sağlıklı insanlar olmasıydı. Meditasyonun, depresyon ya da kaygı çeken insanlara yardımcı olabilecek olup olmadığına bakamadık. Ancak stresin modern dünyayı sarsan geniş bir yelpaze olduğu göz önüne alındığında, bulgular önleyici tedbirler olarak kullanılabilecek yaklaşımları geliştirmeye yardımcı olabilir. Stres, sadece depresyonun oluşumına değil aynı zamanda kardiyovasküler veya metabolik hastalıklara da yol açabilir

Öte yandan bulgular, insanların hayatlarının çeşitli alanlarında daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmak için beynin belirli alanları için özel eğitim programları geliştirmesine yardımcı olabili. Fakat bu tür programların beyni nasıl etkilediğini tam anlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Ekibimiz, üç zihin eğitim tekniğinin, son derece stresli mesleklerde çalışan çocuklar ve insanlar üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanacak.

mistikalem.com

Yorumlar