Ferda Ercan Uyulan tüm yazıları

Okültizm Uzmanı

Quija Board ve asalak formlar alanı

QUIJA BOARD, ASALAK FORMLAR ALANI, TEHLİKE VE UYARILAR.

Kehanet yöntemleri bilinç seviyemizi farklı titreştirir. Kimileri, bu çalışmaların ileri safhalarına; dostlar, üstadlar, rehberler, yarenlerle görüşme aşaması diyebilir, ama, kendi celsesini kurarak, fincan ile, plançete ile ruh çağırma düzeneği hazırlayarak, sistemli sohbetlerle, herşeyi sorabileceğini düşünenler, yanlış bir enerjiye ve boyuta kapı açabilirler.

Trans esnasında girilebilecek kayıtların, hangi katlara ve enerjilere bağlı olduğunu tespit edecek sembollerin, medyum tarafından çözümlenmesi, onun ehil olması veya küçük yaştan itibaren bu anlamda seçkin olmasına bağlıdır.

Bazen kendi seçimi olan koruyucu bir sembolü, astral planda imgeleme gücü ile yanına alan bir medyum, böyle de ilerleyebilir.

Yüksek planlardan insanlık yararına bilgi almaya, kayıtlar koridoruna uzanmaya çalışan veya elementallerin formları ile işbirliği yapabilen medyumları ayrı tutarsak; tehlikesi iyi bilinen Quija Board  Viya Tahtası veya fincan -harf-rakam kullanarak medyumluk yapmaya çalışan amatörlerin, şu uyarıları dikkate almaları gerekir.

Ruh çağırmayı deneyenler, bilinçsiz iletişim merakının zararlı sonuçlarını yaşayıp, paylaşmışlardır.

Astral alemdeki enerjiler, sözde insan ruhu çağırmakta ısrarcı olanlara, eğer yeterince korunması yoksa kötü tecrübeler yaşatabilir. Öyle ki, bağlı olduğu inanç sistemine ait destek koruyucuları güçlendirmeleri şarttır. Ayrıca üzerlerinde, özel hazırlanmış tılsım , muska gibi bir güç nesnesi olmadığında, psişe de, baskıya açık hale gelebilir. Varlık celseyi idare etmeye kalkarsa, zaten obsesyon tehlikesi başgösterir ve medyum bunu hemen anlayabilmelidir.

Kart açıp, sık fal bakanlar önce istek gerçekleşmesine, sonra zayıf obsesyona maruz kalırlar. İlk olarak, koruyucu güç nesnesi, psikolojik bir korumadır, bir güç alanı kurabileceğini de düşünebiliriz. Bu güç alanı; varlığın kendi güç alanı olan -Perisperi-sini uzaklaştırmaya ve o oluşumun medyumu sarmasına engel olabilir. Bazen medyum; onun gösterdiği yerde ve yönlendirdiği konumdaki ara bir boyuta, belli bir süre için astral anlamda intikal etmek durumunda kalır. Bu ürkütücüdür.

Bir Quija Board, katalizör olarak, üzerinde rakam ve harflerin bulunması ile odak noktası yaratma amaçlıdır. Birçok kaza, yangın, istenmeyen psişik baskı gibi olaylar hep bu tahta çevresinde yoğunlaşmış ve hepsi kayıtlara geçmiştir, çünkü bilinçsiz olan çoğu genç, bunu eğlence için kullanmışlardır. Bu türden çağırma işlemlerinin ardından, depresyon, halsizlik, kulak çınlaması, ses duyma, ruhsal huzursuzluklar kaçınılmazdır. Hakkında sayısız intihar, ani körlük, demon hışmına uğrama, ölüm, cinayet işleme olayları rapor edilmiştir.

Bir iletişim isteği, bir soru sorma düşüncesi ile, korunmasız çağrı yapmak, tasallut altına girmeyi göze almaktır.

Eğer depresif, stresli, üzgün iseniz, Ouija'yı asla kullanmayın, hatta soru ve sorunları olan bir başkasına bunu kullanması için vermek doğru değildir.

Bu varlık ya da varlıklar, ölmüş ve öte alemden haber verebilecek insan ruhlarından değildirler!

Size harfleri sıra ile tersten okuturlarsa; yani buna bir kere başlanmışsa, Z, Y, V gibi tersten okunma hızla devam ediyorsa, hemen bırakın, buna kesinlikle izin vermeyin.

Böyle bir formun ilk niyeti, A harfine tersten başa gelince, iletişim ve mesaj unsurunun tüm harflerini kontrol ettiğini göstererek, odada bulunduğunu belirtmesidir. Harfleri gösteren el altındaki parçanın sıra ile 4 köşeye yönlendirilmesi, onun size temas etmesidir. Bir posesyon fark ettirmeden ilerler.

Genellikle, konulara inançsız olup, Quija Board'u bir biçimde denemek isteyene musallat olurlar.

Plançete, art arda 8 rakamı çizerse, kötücül bir kontroldedir. Lanetli yerler, pis mekanlar, mezarlıklar, kötü ölümler olmuş yerlerde bu tahta asla açılmaz. Viya tahtası mutlaka bağımlılık yapar, yok etmeye çalışanların onu kesinlikle yakmaması gerekir.

İrtibat kuranların; "Ölüm Zamanım?" sorusunu sorması, yapılacak en kötü şeylerdendir.

Tecrübe ile, yaşanmış, aktarılmış olaylarla zararı onay görmüştür, bunu tahtaya soranlar, önce panik atağa, sonra ölüm korkusuna kapılırlar, kazalarla gelebilecek ölümcül tehlikelerle karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Okültizm ve Enerji / Geçmişten Bugüne Gizemcilik İlgi Alanları Tradisyonları kitabı’ndan konu ile ilgili satırlar:

''Ruh çağırmaya kalkışıp da, bir plançete kullansa, -ani bir ölümle- ölmüş insanlara ait, bölünmüş kişilik parçalarının, sınırlı bir zamanla dağılmakta olan bilinç enerjileri onu fark edebilirler. Quija Board, veya Plançete en tehlikeli obsesyon yaratan araçlardan biri. Ruhlarla konuşmaya aracılık ettiği zannedilen bir düzen. Ne var ki, farklı frekanslarla titreşen boyutların kasırgasında, çeşitli bilinç seviyeleri, değişik enerjetik yapılarla belli, kısa aralıklı sürelerde dalgalanır. Bir medyumun veya denemeye cesaret eden bir meraklının psişik enerjisi ile senkronize olmaya eğilimli asalak formlar, sorularına yanıt almaya kalkışan kişileri ruhsal posesyona sürükleyebilirler.''

''Diğer boyut varlıkları, Cin ya da Demon türünde yaratımların cezbedilmesi ise, ayrı ve spesifik olguları uyandırır. ''

''Genel anlamda; eyleme dahil olan herşey, tüm imajinatif kreasyonların ve günahlar olarak vasıflanan çeşitli enerji çıkışlarının, daima belli merkezlerde toplanıp, asla hiçbir enerjinin, sınıflandığı derecelerden ayrılmaması ve boşa gitmeyişidir, bu alanlara giriş de, bilmeden bazı olguları harekete geçirecek negatif gücü ortaya çıkarmaktadır.''

Meraklı bir kız:

Komşumun kızı, kibritlerle davet ettiği bir şeye çok inanıyor ve hergün birçok soru soruyordu, bize de göstermişti, kibritler birleştiriliyor, kısa bir dua okunuyor, kibritler evet- hayır, ya da, yanıtsız şeklinde üç biçimde oynuyordu, ateşle oynarken yanan bir kızın ruhu olduğunu söylemişti, kiku gibi bir adı vardı, herşeyi ona soruyormuş. Daha sonra evlerinde geceleri dışarıdan camlara vurulmaya başlanmış,ve hocaya gitmişler, bir musallat olduğunu söylemiş, bir sıra kötü olay ve kazalar yaşadılar bu merakı yüzünden.

Yorum:

Evet, bunlar anlamsız ve bilinçsiz denemeler. Rune falcıları dahi, kahin harflere günde tek bir soru sormayı önermişler. Bilinç enerjisi sürekli çeşitli frekansları deneyimliyor, bunlar yayınlanıyor, çünkü birçok kaynak var. Bilinmeyene ısrarla soru sorma, iletişim kurma arzusu gibi gönüllü bir senkronize olma hali ise, bir anlamda; asırlardır üst üste yığılan, düşünsel ve eylemsel oluşların, asalak dönüşüm formlarına kapıyı açmak sayılır.,

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ