Yaşar İliksiz tüm yazıları

Yaşar İliksiz

Nelere kadirmişsin ey Hz. Kapital!

Karl Marks (Karl Marx), gerçeklik ile çatıştığında darmadağın olacağına dikkat çekerek, "Ütopik Sosyalistleri", mantıklı "düş kurmaya” davet ediyordu.

Ardılları, gerçeklikle çatıştığında darmadağın olmayacak dayanıklı ütopya olarak, "Marksizm'i düşledi".

Zamanla meşruiyetini "bilimselliğe" dayandırarak Marksizm’i dogmalaştıran sosyalistler,  kendilerini kayıtsız-şartsız haklı bulmayan tüm fikirleri "ütopik" damgasıyla "aforoz ederek" dinleşme yolunda önemli adımlar attılar!

Oysa, sosyalistlerin dahi kimi fikirlerine tahammül edemeyip, sansürleyip, çarpıtmayı "mubah" gördüğü düşünürlerden Arnavut sivil toplumcu Gramsci'ye göre "Din", yeryüzünün "en büyük ütopya"sıydı!

İmana getirilmiş sosyalizm "düşü kuran" Müslüman Sosoyalistleri saymazsak, günümüzde tamamen Marksizm ile özdeşleştirilmiş Sosyalizm için; "Din", aşılması gereken temel sorunlar arasında başı çeker.

Yeryüzü krallığının keyfini süren Kapitalistler için ise pazarlanabildiği sürece ne "Sosyalizm" ne de "Din" sorun değildir. Üstelik "Din" ve doğal olarak "Sosyalizm", "afyonlaştırılmış haliyle", sermaye için ideal muhafız özelliklerine sahiptir.

Pazarlanamadığı ve "afyonlaştırılamadığı" takdirde, "Sosyalizm" ve "Din" görüldüğü yerde "başı ezilmesi gereken tehlike" ilan eden Kapitalistler, düşmanlarının başlarının ezilmesini sağlayacak silahlar üretir ve onları da "pazar oluşturan unsur" olarak kullanılır.

"Pazar oluşturan unsur" yok olduğunda çökecek pazarın "karlılığı" göz önüne alınınca, "yok olmamaları için gerektiği kadar" "savunma silahı" üretilerek hem pazar kurtarılır hem de hacmi genişletilir!

Kendilerini ezmek isteyen Kapitalistlere egemenlik sağlayabilmek için satın aldıkları savunma silahlarının yetersizliğini gören Sosyalist ve Dindar "tüketiciler"; daha çok silah alabilmek için şartları zorlarlar.

Şartların zorlanması demek, sermaye ihtiyaç duyulması demektir ki artık "silah ihtiyacı" ile "para ihtiyacı" eşdeğerdir.

Paraya ihtiyaç duyulması demek, paranın efendisi olan Kapitalizmin bir başka zafer kazanması demektir. Artık sadece silah değil, silah alacak para da satabilecektir.

Paraya talip olmak, sermaye sahipleriyle "ılımlı ilişkiler" kurulması anlamına geldiği gibi "para ihtiyacı" miktarına göre kurulacak "ılımlı ilişkilerin" dozu da artmaya mecburdur.

Daha çok silah satmak ya da daha çok para satmak daha çok kar etmek anlamına geldiğinden Kapitalistler, bu "isteğe" hayır diyemezler. Ancak çok silah sattıkları takdirde, her ne kadar fazlasını üretecek olsalar da "nüfus potansiyeli" dengeyi bozabileceğinden çare aranır.

Çözüm, "pazardakiler"in "daha fazla birbiriyle" savaşmasıdır.

"İman gücü" ile çarpışan unsurları birbirine düşürmek, ancak "amentü ayarları" ile oynanarak sağlanabilir.

"Kapital" adlı sihirli sopa ile dünyayı şekillendiren Kapitalistler için; yaşam biçimi "düşünmek"ten, "savaşmaya", “davet”ten “dayatmaya dönüşmüş unsurların “amentü ayarları” ile oynamak zor değildir. Pazarda en değerli meta "silah ve para" olduğuna göre, "en değerli iman sahibi" de "silah ve paraya sahip olan mümin"dir. Üstelik, para önemli olduğuna göre, paradan para kazanmak da önemlidir artık!

Silah ve paraya sahip olan dindar müminler, "Sosyalistler kapitalistlerden daha tehlikeli düşman, çünkü onlar din düşmanı, öbürleri ise sadece din üzerinden para kazanmayı hedefliyor",  Silah ve paraya sahip olan sosyalist müminler, "Dindarlar, kapitalistlerden daha tehlikeli düşman çünkü diğerleri bize ihtiyacımız olanı para karşılığı vermeyi kabul ederken, bunlar bize yaşama şansı tanımıyorlar" demeye başladığında Kapitalistler için cepheden balkona çekilme zamanı gelmiştir... 

Artık iki taraf arasındaki savaşın kaderi ellerindeki "Kapital" adlı sihirli sopanın dokunacağı yere göre şekillenecektir... 

Artık dindarlar için çalışmak "ibadet" değil "mecburiyet"tir.

Artık sosyalistler için "sosyalizmi kurmak"tan çok "dindarlar karşısında hayatta kalmak" önceli mücadeledir.

Artık dindarlar için pazar, "ihtiyaç" duyulunca gidilen değil, "fırsat doğdukça" gidilmesi gereken yerdir.

Artık sosyalistler için pazar "düşman" değil, dindarlara karşı mühimmat için "elzem" mekandır.

Artık dindarlar için medenileşmek, "köyden kente" akın etmektir.

Artık sosyalistler için medeniyet, "köyü Baş tacı etmek"dir

Artk müminler için sosyal dengesizlik, tedavi edilecek yara değil "takdiri ilahidir". Çünkü düşmanla mücadele için harcanacak parayı, "davaya yararı olmayan" insanlar için harcamak "israf"tır.

Artık sosyalistler için "vurulup düşenlerin yerde kalması" bile davanın geleceği için "zorunlu fedakarlıktır"

Düşmanın varlığını ortadan kaldırmak o kadar önemlidir ki artık "işçinin teri", "silah" ya da "para"ya yapılacak ödemelerden daha önemsizdir...

Örnekleri çoğaltmaya gerek yok.

Hz. Kapital, insanları kendisi tarafından sömürülmediğine ikna etmekle kalmamış, onların "amentü ayarları" ile oynayarak, düşmanlarını da şekillendirmiştir.

Hz. Kapital, Sosyalist ve Dindar müminleri, "Tanrı affeder ben affetmem" diyecek kadar "adilleştirmiş", "neden hep biz eziliyoruz, biraz da onlar ezilsin" diyecek kadar "mazlumlaştırmış", "Biraz daha gayret, bu vartayı da atlattık mı iktidar bizim" diyecek kadar "umutlandırmış", onları "terbiye edilmiş savaş" ahlakının bir "ütopya" olduğuna inandırmayı başarmıştır. 

İnsanlar, "emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker" emrine bile Hz. Kapital'in izin verdiği ölçüler dahilinde uymaya mecbur hale getirilmiştir.

Hz. Kapital'in gücünü inkar etmek mümkün mü?

Tüm bu maharetlerinden sonra Hz. Kapitalizmin en büyük tuzağına geldi sıra: 

İslamiyet'in de Sosyalizm gibi kendisine rakip olduğuna inandırmak. Yani kendisini ona denk kılmak.

En büyük zaafı kendisine rakip aramak ve  övülmeyi sevmek olan insanoğlu, inancını överek, kendisine rakip gösteren Kapitalizmin oyununa düşerek, kendisini onun rakibi olarak tanımlayacak kadar haddi aşmıştır!

Her şeyi kuşatan evrensel sistemin, bir şeye alternatifliğini savunmak mantık dışıdır.

Yaşar İliksiz - mistikalem.com

yasar@yasariliksiz.com

Bu yazı ilk olarak 22.05.2012 tarihinde Haber7.com'da yayınlanmıştır.

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ