Mitoloji

Yarım Akıllı Titan: Epimetheus

Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Yarım Akıllı Titan: Epimetheus

Epimetheus: Titanlardan İapetos ile Klymene'nin dört oğlundan biridir. Hesiodos'a göre, İapetos'la ve Klymene'nin oğlu olan Epimetheus; Atlas, Menoitios ve Zeus'tan ateşi çalıp insanlara veren Prometheus'un kardeşidir. Epimetheus aynı zamanda sandığını açıp dünyaya felaket salan tanrıça Pandora'nın kocasıdır.

Zeus oğlu Hephaistos'tan ilk kadını yaratmasını istedi. Amacı Prometheus'un yüzünden şımaran insanlara ceza vermekti  Hephaistos, babası Zeus'un isteği üzerine çamurla suyu yoğurdu. Olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli ve kendi karısı Aphrodite'in vücudunu model olarak kullandı. Heykel bitince kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. O zaman heykelin gözleri açıldı. Kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. Pandora'yı süslemek için bütün tanrılar ve tanrıçalar bir şey armağan etti. Ve ona "bütün armağan" anlamına gelen Pandora adını taktılar. Zeus da ona esrarlı bir kutu armağan etti  "Sakın verdiğim kutuyu açma, içindeki iyi şeyler uzaklara kaçar ve onların yerine fenalıklar gelir, seni rahatsız ederler. Bu kutuyu iyi sakla bütün insanların saadeti ve felaketi bu kutunun açılıp açılmamasına bağlıdır" dedi.

Sonra Zeus ilk kadını yeryüzüne indirdi ve Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gelin olarak gönderdi. Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Pandora merakını yenemeyip kutuyu açınca da kötülükler yeryüzüne saçılıverdi.

***

Hesiodos, yapıtlarında önemli rol oynattığı İapetos oğullarına karşı özel kin besler.

Bu soya karşı öfke ve tiksintisi acaba nedendir diye soracak olursak, Titan soyundan olan ve Titanlar yenilip Olymposluların kurdukları düzene bu soy baş eğmek istemediğinden mi, bir başkaldırmayı, bir direnmeyi simgelediğinden ötürü mü diye düşünebiliriz.

Çünkü Hesiodos kırsal Yunanistan'ın geleneksel düzenine bağlı, son derece tutucu bir ozandır. Iapetos'a karşı olumsuz tutumu Epimetheus söz konusu olunca ayrıca bir hor görme ile dile gelir.

Prometheus, "cinfikirli, sivri akıllıdır" Epimetheus ise “yarım akıllı" diye nitelendirilir. Akılsızlığının başlıca nedeni Prometheus'un öğütlerini unutarak tanrıların, insanları aldatmak için yarattıkları kadını, Pandora’yı yanına almasıdır 

Hesiodos'un kadına karşı takındığı bu olumsuz tavır aslında Yunan yazınının başka hiçbir ozanında bu oranda rastlanmayan şaşılacak bir tutumdan Kadını her derdin, her belanın kaynağında görür ve Epimetheus'u sırf Pandora’yı tanrıların elinden bir armağan olarak alıp benimsediği için yerin dibine batırır.

arkeolojikhaber.com

Yorumlar