Mitoloji

Baltık savaş tanrısı Patollo

Patollo Baltık savaş tannsıdır. Slav, Rus ve Prusya mitolojilerinde ise Peckols (Pecullus, Pikoulis), adıyla meşhurdur ve ölülerden sorumlu asabi bir yeraltı tanrısıdır. Hıristiyanlar ise onu şeytanla özdeşleştirir.

 Baltık savaş tanrısı Patollo

Baltık Mitolojisine göre Patollo; Kelt Mitolojisinin ünlü tek gözlü savaş, sihir, ilham ve ölüler tanrısı Odin'in eşdeğeridir. Kelt mitolojisindeki Odin, Thor ve Freyr üçlemesi; Baltık mitolojisinde Patollo, Perkuno ve Potrimpo olarak karşımıza çıkar. Her üç tanrı da Kutsal Meşe ağacıyla ilişkilendirilir. Patollo tıpkı Odin gibi bu üç tanrıarasında en üstün olanıdır.

Uzun yeşil sakallı, ölü gibi soluk benizli ve başında türbanıyla yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Kutsal nesneleri bir insan kafatası, bir at ve bir inektir.

Patollo, Baltık bölgesinin baş tanrısıdır. Şans getirir ve Odin gibi, ne zaman insan kanı tatmak istese can alırdı. Fakat aynı zamanda  yoksulları ve ezilenleri de desteklemekteydi.

Hıristiyanlığın gelişinden önceki zamanlarda Patollo’nun, ölüler hakkında daha önemli rol oynadığı sanılmaktadır. Bu da Hıristiyan misyonerlerince onun Şeytanla özdeşleştirmesine yol açmıştır.

Zülfikar Emin- mistikalem.com

Yorumlar