Ali Rıza Bayzan tüm yazıları

Eğitimci Yazar

Medeniyet perspektifinen mahrum İslam

IŞİD, DİN ALGISI, CİN ALİ, ÖKLİD GEOMETRİSİ ve EİNSTEİN

Bir bilim felsefesi konusudur ama benzetme diliyle yazayım ardından "Din Algısı"na geleceğim:

Öklid Geometrisi yalındır, Lobaçevski'nin, Bolyai'nin ve Riemann'ın geliştirdiği Öklid-dışı Geometri ise derûnidir.

Uzay Geometrisi bir insan fotoğrafı gibi ise Öklid Geometrisi ancak Cin Ali resmi gibidir.

Şimdi Öklid Geometrisi ile evrene bakarsak Newton gibi algılarız evreni.

Ama Uzay Geometrisi ile evrene bakarsak Einstein gibi algılarız evreni.

Newton'un evren algısı bir tür makinedir, kişisel olarak inançlı biri olmakla birlikte evren tasarımı materyalizme referans olmuştur Newton'un. Einstein'ın evren algısı ise bunun çok ötesine geçer, metafizik açılıma imkan verir. 

Bu durum İslam'ın yorumu için de geçerlidir; İslam'ı "düz mantık"la yorumlarsak "Cin Ali tarzı bir din algısı"na ulaşırız. Gerçek hayatta Cin Ali gibi insan olamayacağı gibi İslam ile Hayat arasındaki bağları koparırız. Böylesine "Ruhsuz bir İslam yorumu" sadece bir dalalettir. Taliban ve IŞİD gibi radikal hareketlerin durumu budur.

İslam'ı derûni bir görüş açısıyla yorumlarsak sahici bir din algısına ulaşırız İslam ile Hayat arasında sahici bağlar kurmuş oluruz. İslam'ı medeniyet perspektifinden yorumlayan hareketlerin durumu budur.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

bayzan@gmail.com

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ