Ali Rıza Bayzan tüm yazıları

Eğitimci Yazar

Maneviyat yolunda ruhsal menziller

Ruh tasfiyesini esas alan yaklaşımda örneğin Nakşibendilik'te, maneviyat yolcusunun menzilleri “letaif” kavramı ile ifade edilir.

Letaif, Arabça “latife” kelimesinin çoğuludur. Tasavvuf terimi olarak latife, insan vücuduna yerleşik olan manevi/nuranî cevherlere verilen isimdir.

Bunlar yedi tane olup “Letâif-i Seb’a: Yedi Latife” adını taşır.

Osmanlı Sûfilerinden Muhammed Nuri Şemseddin Nakşbendî’nin (ö. 1863) “Miftâh'ul-Kulûb” ve “Risale-i Murakabe” adlı eserlerinde yedi latife ve renkleri hakkında yazdıklarını şöyle özetleyebiliriz:

1. Kalb: Sol memenin iki parmak kadar aşağısında, çam kozası şeklinde kalp vardır. Kalbin nuru, kırmızıdır. Anlatılan işin alâmeti odur ki: Hak yolcusu salik, zikir ederken bir kırmızılık yahut yanan ateş gibi bir şey görür.

2. Ruh: Ruh, sağ memenin altına doğru iki parmak kadar aşağıdadır. Ruhun nuru, açık sarı renklidir. Bunun alâmeti odur ki; Hak yolcusu salik, ruhu için zikrettiği zaman, ruhun yerinde sarı bir renk görür.

3. Sır: Sırrın yeri, sol memenin üzerinde ve iki parmak kadar yukarıdadır. Sırrın nuru beyazdır. Bunun alâmeti odur ki; Hak yolcusu salik, sırrı için zikrederken, sırrın yerinde bir beyaz nur yahut bir beyaz renk görür.

4. Hafi: Hafinin yeri, sağ meme üzerinde ve iki parmak yukarıdadır. Nuru zümrüt yeşilidir. Hak yolcusu salik, hafi için zikrini edip giderken, hafi latifesinin yerinden yeşil bir nur yahut yeşil bir renk görünür.

5. Ahfa: Ahfanın yeri, iki meme ortasındadır. Nuru ise, ya çok beyaz yahut çok siyah zuhur eder. Bunun alâmeti odur ki: Hak yolcusu salik ahfa için zikri ile meşgul olursa, kendisine bir siyah nur, bir de beyaz nur zuhur eder.

6. Nefs Letaifi: Nefs letaifinin yeri, iki kaşın ortasındadır. Nuru da, turuncu sarıdır. Bunun alameti odur ki: Hak yolcusu salik, nefs latifeleri için zikrini yaparken, o yerde kendisine turuncu bir renk görünür.

7. Letaif-i Küll (Latifelerin Tamamı): Letaif-i küllün yerini alnın ortasındaki perçem yeridir. (Şekilde bu belirtilmemiş.)

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

bayzan@gmail.com

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ